Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Süreç

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Süreç

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Süreç 960 524 AdminAD24

Anlaşmalı boşanma, evliliği en az bir yıldır devam eden kişilerin aralarında imzaladıkları bir protokol ile mahkemeye başvurarak evliliklerini sonlandırma talebinde bulunmalarıdır. Bu durumda mahkemenin de uygun bulmasıyla tarafların boşanmasına karar verilir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme 4787 Sayılı Kanunun 2. Maddesine göre Aile MahkemeleriAile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Sürecin bir anlaşmalı boşanma avukatı ile takip edilmesi hak kaybına uğramama adına önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için gereken şartlar Türk Medeni Kanunu md.166/3’te belirtilmiştir. Buna göre tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için;

  • ­Evliliğin en az bir yıldır sürüyor olması,
  • Eşlerden birinin boşanma için açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi veya iki tarafın mahkemeye birlikte başvurması,
  • Mahkemede tarafların boşanmaya ilişkin taleplerini belirtmeleri ve hakimin bu taleplerin tarafların serbest iradeleri ile olduğuna kanaat getirmesi,
  • Eşlerin kabul ettikleri anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması.

Bu şartlar gerçekleştiği takdirde taraflar evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirmiş olurlar. Anlaşmalı boşanma avukatı ile sürecin takibi kolaylaşır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların boşanma iradelerini yansıtmakla birlikte ortak mal varlıkları, ortak eşyalar gibi mali konular ve müşterek çocuk bulunuyorsa onun velayetine ilişkin ortak iradelerini içermelidir.

1) Çocukların velayeti kamu düzenine ilişkin bir husus olduğundan hakim protokoldeki velayete ilişkin hükümlerle bağlı olmayıp bu hususlarla ilgili değişiklik veya düzenleme yapabilir. Tarafların bu değişiklik ve düzenlemeleri kabul etmemesi halinde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli davaya dönüşür ve bu şekilde devam eder.

2) Nafaka talebi mevcutsa mutlaka protokole eklenmelidir. Hakim protokole eklenmeyen nafaka talepleri hakkında karar veremez. Kişi protokolde kendisi için nafaka talebinde bulunmamışsa daha sonra da nafaka talep edemez. Ancak protokolde müşterek çocuklar için istenmeyen nafaka çocuk/çocukların velayeti kendisinde bulunan tarafın maddi koşulları olumsuz şekilde değiştiği takdirde daha sonradan talep edilebilir.

3) Maddi veya manevi tazminat talebi mevcutsa protokole dahil edilmelidir.

Unutmamak gerekir ki; anlaşmalı boşanma davalarında protokol hazırlanmadan önce bir anlaşmalı boşanma avuaktı tarafından yardım almak önemlidir. Bir hak kaybına uğramamak adına protokolün baştan hazırlanması ve gözden geçirilmesi önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle hızlı sonuçlanabilen davalardandır. Bazen tek celsede sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle boşanma protokolünün düzgün ve sizi hak kaybına uğratmayacak şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Bu konuda uzman bir boşanma avukatı desteği almanız önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Taraflar özgür iradeleriyle anlaşmalı boşanmaya ilişkin yukarıda belirtilen hususları içeren bir protokol hazırladıktan sonra bunu mahkemeye sunarak boşanma talebinde bulunurlar. Anlaşmalı boşanma davasında mahkemede boşanma iradelerinin belirtilmesi gerektiğinden tarafların mahkemede mutlaka hazır bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin mahkemeye gelmemesi veya protokolde anlaşmazlık çıkması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli davaya dönüşür ve bu şekilde devam eder. Bir anlaşmalı boşanma avukatı ile sürecin takip edilmesi önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları taraflar arasında sonradan bir anlaşmazlık çıkmadığı ve hakimin anlaşmalı boşanmaya gerçekleşmesine ilişkin olumlu kanaate vardığı takdirde genellikle ilk celsede sonuçlanır ve tarafların boşanmasına karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Bu Süreçte Size Nasıl Yardımcı Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında en önemli husus, anlaşmalı boşanma protokolünün gerektiği şekilde hazırlanmasıdır. Çocukların velayeti, ortak malların paylaşımı ve hayatın devam edeceği gibi hususlar göz önüne alındığında, konusunda uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile süreci takip etmeniz önemlidir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak adına uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile yola çıkmanız önem arzetmektedir.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu Aile ve Boşanma Davalarında uzman kadrosu ile Ankara boşanma avukatı olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı olarak ta edinmiş olduğu tecrübeleri sayesinde her zaman yanınızda olacaktır. Bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.