ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA BAŞVURUSU FORMU 2023

  Kaza Tarihi

  Aracın daha önce aynı yerden kazası var mı?

  ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI

  Araç değer kaybı; trafik kazası sonucunda hasar gören ve bu hasar nedeniyle onarım, tadilat, parça değişimi vb. işlemlerden geçen aracın, hasar sonrası ikinci el piyasasındaki değeri ile hasar öncesi değeri arasındaki farkı ifade eden bir kavramdır. Bir başka ifadeyle, kaza geçiren aracın kaza nedeniyle ekonomik değerinde meydana gelen düşüş araç değer kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

  Araç değer kaybı hesaplama zamanaşımına tabi olup, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamak için en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle araç değer kaybı alanında uzman bir ankara avukat yardımıyla konumu itibariyle daha güçlü olan ve ancak talep halinde ödeme yapan sigorta şirketlerine karşı tüm işlemlerinizi takip ettirerek zararınızın daha kısa sürede karşılanmasını sağlamış ve hak kaybına uğramanızın önüne geçmiş olursunuz.

  ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN İSTENEBİLİR

  Meydana gelen trafik kazasında zarar gören taraf, kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunan karşı tarafın araç sahibinden yada sürücüsünden veya karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından aracında meydana gelen araç değer kaybı zararının tahsilini isteyebilir.

  Kazanın meydana gelmesinde kazaya karışan her iki tarafın da kusurunun bulunması halinde; taraflar meydana gelmesine sebep oldukları zararlardan kusurları oranında sorumlu olurlar. Bu noktada kısmi bir kusurun söz konusu olması halinde karşı tarafın kusuru oranında talepte bulunmak mümkün olabilecektir. Kazanın meydana gelmesinde kusursuz olan taraf, aracın meydana gelen araç değer kaybının tamamının karşılanması amacıyla dilerse kazaya sebep olan araç sahibine yada sürücüsüne dava açabileceği gibi, zararının karşılanması için karşı tarafın zorunlu trafik sigortasına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurabilir.

  ARAÇ DEĞER KAYBI İLE BİRLİKTE İSTENEBİLECEK TAZMİNATLAR

  Trafik kazası sonucu hasarlanan araç, tamiri yapılıp trafiğe çıkacak hale gelene kadar kullanılamayacağından, araç sahibi aracını kullanamaması nedeniyle uğradığı zararını da isteyebilir. Uygulamada aracın kaza nedeniyle kullanılamaması durumunda meydana gelen zararlara, aracının niteliğine göre ikame araç bedeli yada ticari kazanç kaybı tazminatı denilmektedir. İkame araç bedeli yada ticari kazanç kaybı tazminatı araç değer kaybı ile birlikte istenilebilecek tazminatlardan olup, bu tazminatlar sadece kazaya neden olan aracın sahibinden yada araç sürücüsünden istenebilir. Bu tazminatların karşı tarafın trafik sigortasından istenmesi poliçede özel düzenlenmemesi halinde mümkün değildir.

  Bu tazminatlar, hasar gören aracın serviste ve bakımda kaldığı süre boyunca aynı nitelikteki aracın kirama bedeli veya ulaşım için kullanılan alternatif ulaşım bedeline göre belirlenmektedir.

  Araç Değer Kaybı Hesaplama

  HANGİ TÜR HASARLARDA ARAÇ DEĞER KAYBI MEYDANA GELİR

  Yargıtay kararında; meydana gelen kaza sonucu aracın boya işlemine gerek duymadan değiştirilebilen far, silecek, jant ve cam benzeri parçalarının zarar görmesi halinde araçta değer kaybı meydana gelmediği kabul edilmektedir. Bu nedenle de araç üzerinde gerçekleşen hasarın bu gibi parçaların dışında gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise aracın daha önce aynı yerden kazasının/hasarının bulunmamasıdır. Aynı yerden hasarlanmış olan aracın ikinci kaza sonucu değerinde azalma olmadığı kabul edilmektedir.

  TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİĞİNDE TAZMİNAT TALEP EDEBİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  Trafik kazasının meydana gelmesi halinde ilk yapılması gereken, olay yerinin ve araçların her açıdan fotoğraflarının çekilerek kazanın kayıt altına alınmasıdır. Özellikle kazada, kusur oranının tespitinde sorun olması durumunda olay yeri resimleri, kusur tespiti için önemli olmaktadır. Kaza yeri ve kazaya karışan araçların fotoğrafının çekilmesinden sonra KTK hükümlerine uygun olarak kaza tespit tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir.

  Kaza sonrasında araç değer kaybı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler; kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tespit tutanağı, araçların ve olay yerinin kaza sonrası çekilen fotoğrafları, sigorta eksperi tarafından düzenlenen ekspertiz raporu, kazaya karışan araçların ruhsat resimleri, aracın tamir edildiği servisten tarafından düzenlenen hasar döküm evrakları ve faturalar olup başvuru sırasında bu belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

  SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN GÖREVİ

  Ülkemizde, Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların artması nedeniyle 04.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

  Sigorta Tahkim Komisyonunun kuruluş amacı sigorta ettiren ve ilgili sigorta sözleşmesinden fayda sağlayan kişiler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların daha hızlı ve kolay çözülebilmesini sağlamaktır.

  Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilmek için öncelikle; araçta meydana gelen değer kaybı zararının ödenmesi için sigorta şirketine yapılan başvurunun cevapsız bırakılması yada zararın eksik karşılanması gerekmektedir. Yapılan başvuru sonucunda Sigorta Tahkim Kurulu’nca verilen kararlar ilam niteliğinde belge olduğundan, bu karar ile doğrudan icra yoluna başvuru yapılabilmekte ve zarar kolaylıkla tazmin edilebilmektedir. Sigorta Tahkim Komisyonu’nca uyuşmazlığın incelenmesi ve değerlendirilmesi için dosyanın Hakeme havalesinden itibaren 4 aylık süre kararlaştırıldığından bu uyuşmazlıklar hızlı şekilde sonuçlanmaktadır.

  Araç değer kaybı hesaplama başvurusu hukuki bilgi ve bu alanda uzmanlık gerektirdiğinden mutlaka profesyonel hukuki yardım almak gerekmektedir.

  Aslan Duran Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak; uzman ekibimiz ile trafik kazaları sonrası aracınızda oluşan araç değer kaybının tahsili konusunda destek vermekteyiz. Uzman ekibimiz tarafından yapılan başvurular sonucu çok kısa sürede tamamlanan bu işlemler için ofisimize başvurabilirsiniz