Aile ve Boşanma Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aile hukuku; aileye ilişkin her türlü konuyu düzenleyen, Türk Medeni Kanununda yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku özet olarak evlilik hukuku olarak da tanımlanabilir. Toplum içindeki düzen ve aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır.

Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

Aile Hukukuna İlişkin Davalar

 • Nişanlanma
 • Evlenme
 • Boşanma
 • Mal Paylaşımı
 • Aile Konutu
 • Evlat Edinme
 • Nafaka
 • Yardım Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Velayet
 • Vesayet
 • Kayyımlık
 • Soybağı

Yukarıda sayılan alanların hepsi aile hukuku içerisinde değerlendirilir.

Boşanma Davaları

Boşanma evlilik birliğini sona erdiren, çiftler arasında maddi ve manevi olarak zorluklar oluşturan bir süreçtir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılabilir. Son yıllarda boşanma davalarının sayısında ciddi oranda artışlar görülmektedir. Özellikle pandemi dönemi boşanma dava sayısını yükseltmiştir. Boşanma davalarında tarafların sürecin hızlı ve kolay yürütülmesi ve hak kaybına uğramadan sonuçlandırılması için uzman bir

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların en az 1 yıldır evli olması ve eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma kolay gibi gözüktüğü için taraflar genelde kendi aralarında protokol hazırlayarak boşanmayı tercih etmektedirler. Ancak anlaşmalı boşanma davasının tecrübeli bir avukat tarafından takibi çok önemlidir. Zira Anlaşmalı boşanma protokolü hatalı ve eksik hazırlanırsa boşanma sonrası nafaka artırımı veya malvarlığı paylaşımı gibi başka davalarla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununda çekişmeli boşanma davası açabilmek için nedenler özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri şeklinde iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir.

Özel Boşanma Nedenleri:

 • Zina
 • Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Genel Boşanma Nedenleri:

 • Geçimsizlik
 • Hakaret
 • Şiddet
 • Güven sarsıcı davranış
 • Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi çok sayıda genel boşanma nedeni mevcuttur.

Bir evlilikte özel boşanma sebebi varsa davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlamak yeterlidir. Genel boşanma sebepleri olduğu takdirde boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Yine aile hukukunun alt dalları olan, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutları, nişanlanma, vesayet, kayyımlık gibi alanlar da bir uzman bir avukat yardımı ile takip edilmesi gereken, hassas süreçler içeren alanlardır.

Aile ve Boşanma Hukukunda Genel Başlıklar

Boşanma ve boşanmaya bağlı davalarda aşağıdaki konularda dava ve yargılamalar olmaktadır.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması
 • Evliliğin İptali Davası
 • Boşanma Nedeniyle Nafaka, Velayet, Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı, Menkul ve Gayrimenkullerin Kazanımı, Tescili Davaları
 • Mal Paylaşımına İlişkin Katılma ve Katkı Payı Alacağı Davası
 • Nafaka, Tazminat ve Tedbir Talepli Boşanma Davaları
 • Nafaka Artırım ve İndirim Davası
 • Yoksulluk ve İştirak Nafakası Davaları
 • Velayet Davaları
 • Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davaları
 • Evlilik Sözleşmeleri ve Mal Rejimi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Talepli Davalar
 • Uzaklaştırma Kararı Alınması
 • İddet ( Bekleme) Süresinin Kaldırılması
 • Babalık Davası
 • Soybağı Davası
 • Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilmiş Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Davası