Bilişim Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Bilgisayar kullanımı ve internetin yaygınlaşması bilişim suçları kavramını da ortaya çıkarmıştır. Bilgisayar üzerinden yapılan dolandırıcılık, şantaj, sistemleri engelleme, özel bilgileri paylaşma gibi birçok suçun, yasada tanımlanarak cezalandırılması birkaç yıllık bir geçmişle başlamıştır. TCK 243. ve 245. maddelerinde düzenlenen bilişim suçları, halen kanun açıkları olan suçlar grubundadır.

Siber Suçlar

Sistemleri engelleme, bozma, erişilmez kılma, verilerle oynama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak programlar, bilişim sistemlerine girme gibi durumlar siber suçlar  (bilişim suçları)  kapsamına girmektedir. Bilişim suçları, siber suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Sisteme bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak müdahale eden ve hacker olarak adlandırılan kişiler, zarar verici işlemler yaptıklarında bu suçtan ceza alırlar.

Bilişim Hukuku Alanında Takip Edilen Davalar

 • Yakalama, El Koyma, Arama ve Gözaltı Gibi Koruma Tedbirlerine İtiraz
 • Tutuklamaya İtiraz
 • Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu Ceza Davaları
 • Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Davaları
 • Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarında Şüpheli veya Sanık Müdafiliği
 • Ceza Davasının Tüm Aşamalarında Tahliye Taleplerinin Mahkemeye Sunulması
 • Ceza Davasında Mağdur veya Müşteki Vekilliği
 • İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvuruları
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • İnfaz Hukuku ve Cezaevi Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlara Dair Başvuru ve Her Türlü Dava
 • İnternet Dolandırıcılığı
 • Sosyal Medyanın Hukuka Aykırı Kullanılması
 • Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleştirilen Suçlar
 • Banka Hesaplarına Girme Ve Bu Şekilde Dolandırıcılık Suçu işleme