Ceza hukuku, bir insan davranışının hangi koşullarda suç oluşturacağı ve bunun karşılığında ne gibi ceza veya güvenlik yaptırımı uygulanacağını düzenleyen hukuk kurallarını içerir. Kişilerin hayatının söz konusu olduğu kritik durumları ihtiva eden bu alanda Ankara ceza avukatı süreci takip etmek kişilerin yararına olacaktır. Büromuz avukatları ceza hukuku ile ilgili olarak pek çok dava takip etmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlâlini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Devlet, toplumsal düzeni koruma görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine getiremez.

Ceza hukuku yaptırımları ağır olan, kişiler için sonrasında dönülmesi zorluk oluşturacak durumlara sebep olabilecek nitelikte zorlu bir alandır. Bu nedenle bir hak kaybına uğramamak adına bir Ankara ceza avukatı ile görüşmek önemlidir.

Ceza yargılaması, soruşturma ve kovuşturma aşamaları olmak üzere iki ana kısma ayrılır. Yargılamada ilk aşama soruşturma evresidir. Ardından soruşturma evresinde elde edilen bilgilere göre kovuşturma evresine geçilir.

Soruşturma Evresi

 • Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir. Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
 • Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
 • Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.
 • Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.
 • Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
 • Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.

Kovuşturma Evresi

 • Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesinden sonra başlayan evredir.
 • Savcılık ise dava açmak için “yeterli şüphe” oluşmadığı kanaatine vardığı takdirde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Bu gibi durumlarda ise dava açılmaması nedeni ile kovuşturma evresine de geçilmez.
 • Sanık haklarına uyularak aleni bir yargılamanın gerçeğe ulaşılması için kovuşturma önemli bir yargılama evresi olarak bilinir. Özellikle ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya genel görevli ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi, fikri ve sınai ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya yetkili bazı özel ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir.
 • İddianamenin kabul edilmesi ile kovuşturma süreci de başlar. Bu mahkemelerde deliller tartışılırken tarafların iddiaları ve savunmaları dikkate alınır. 

Davalar Ankara ceza avukatı eşliğinde takip edildiği takdirde istenmeyen sonuçların önlenme olasılığı artacaktır. Bu karışık ve zorlu sürecin her aşamasında takip edilmesiyle birlikte yargılama sürecini huzur içerisinde götürülecektir.

Ankara Ceza Avukatı

Avukat Yasemin Berna Aslanbay; 2015 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Meslek hayatına avukat olarak başlamış ve halen ofisimiz kurucu ortak avukatı olarak görev yapmaktadır.
 
Avukatımız Aile ve Boşanma Davaları, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Tazminat Hukuku gibi konularda müvekkillerine hizmet vermektedir. Özellikle ceza hukuku konusundaki tecrübe ve uzmanlığı ile kadın ceza avukatı olarak yerini almıştır. Aynı zamanda ceza hukuku konusunda yazmış olduğu makaleleri web sitemizde yayınlanmaktadır. Makalelere ulaşmak için ceza hukuku kategorisine bakabilirsiniz.
 

Ankara Ceza Avukatı Olarak Takip Ettiğimiz Dava Türleri

 • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara İtiraz
 • Kasten Yaralama
 • Trafik Kazası Nedeniyle Yaralama
 • Trafik Kazası Nedeniyle Ölüme Neden Olma
 • Uyuşturucu Kullanma
 • Uyuşturucu Ticareti Yapmak
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret
 • İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret İçerikli Yazıların Yayından Kaldırılması
 • Şantaj
 • Mala Zarar Verme
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Kişisel Verileri Kaydetmek
 • Hırsızlık
 • Konut Dokunulmazlığını Bozmak
 • Yağma
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
 • Resmi Evrakta Sahtecilik
 • Mühür Bozma
 • İhaleye Fesat Karıştırmak
 • Tefecilik
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Haksız Gözaltı ve Tutuklama nedeniyle tazminat davaları
 • Rüşvet
 • Suçu Bildirmeme
 • İftira
 • Yalan Tanıklık
 • İmar Kirliliğine Neden Olmak
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak
 • Erişimin Engellenmesi
 • Mağdur ve müşteki vekilliği
 • İstinaf, Temyiz ve Kararın Düzeltilmesi Başvuruları
 • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
 • İnfaz Hukuku ve Cezaevi Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlara Dair Başvuru ve Her Türlü Dava
 • Bilişim suçlarına ilişkin davalar

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Büromuz avukatları, ceza hukuku alanında pek çok dava takip etmektedir. Bu nedenle Ankara ceza avukatı olarak sürecin her aşamasında uzman kadromuz gerekli adımları atacaktır. Elde edilmiş sayısız tecrübe ve sistematik çalışma düzenimiz sayesinde müvekkil memnuniyeti pekala bir çok kere sağlanmıştır.

Cez Hukuku ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi  blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

Hemen Arayın: +90 552 846 94 30 ve alanında uzman avukatlarımızdan randevu alın.