İdare Hukuk ve Avukat Seçimi
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

İdare hukuku hakkında uzmanlaşmış olan bu kişiler temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Devletin ve diğer tüm kamu kurumlarının işleyişini düzen altında tutan idare hukuku anayasanın ana hukuk dalları arasındadır. Kamu yararının esas olduğu bu hukuk dalında idareler tarafından verilen kararlarda bir aykırılık varsa bu durumda dava açılabilir. Söz konusu aykırılığın giderilmesi için yetkili yerlere başvurularak dava açılır.

İdare hukuku kapsamına giren işlemlerden doğan zararı karşılamak için dava açılır ve hak ile hürriyetler koruma altına alınır. İdarenin tesis ettiği işlemler kaynaklı olan maddi ve manevi zararlar tazminat davası ile geri alınabilir.

Türk idare hukuku sayısız mevzuat ile düzenlenmiş olduğundan donanımlı ve profesyonel bir avukat sıklıkla ihtiyaç duyulur. Bu alan için belli bir mevzuat bulunmadığından dağınık yapıdadır. Avukatlar duruşmalı ve duruşmasız olarak hizmet verir. İdare ve vergi mahkemeleri için verilen hizmet karşılığı ödenecek bedeller duruşmaya ve yıllara göre farklılık gösterir. Minimum alınacak ücret tutarı o yıla ait güncel avukatlık ücret tarifesinden düşük olmamalıdır. Bilgi ve deneyimlerine göre avukatlar bu tarifeye bağlı kalmak koşuluyla tutar belirleyebilirler. İdare hukukunun dağıtık bir yapıda olduğu düşünüldüğünde bazı önemli noktalara dikkat ederek seçim yapmak daha doğru olacaktır. Yapısı ve alanı geniş olan bu hukuk dalı her aşamada titiz ve dikkatli davranmayı gerektirir.

 

İdare Hukukunda Hangi Davalara Bakar?

Geniş bir yelpazeye sahip olan bu davalar idare hukukunda uzmanlaşmış kişiler tarafından açılmalıdır. Bu sayede müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde koruyabilirler. Bakılan davalar nelerdir diye araştırıldığında bunlar arasında idari işlem iptal davaları ilk sırada gelir. İdari kurumlar tarafından verilen kararların kanunlara uygun olup olmadığının denetlenmesi amacı ile açılır. Hukuka aykırı bir işlem varsa ya da haklar ihlal edildiyse avukat mağdur olan kişinin haklarını savunur ve dava sürecini yönetir.

Kamu hizmetine erişim davaları, idari yaptırım itiraz davaları, kamu ihale davaları, idari sözleşme davaları ve disiplin davaları idare hukukunda bakılan diğer davalar arasındadır. İdari konular ile ilgili danışmanlık hizmeti de sunan avukatlar idari işlemlere ilişkin sorulara yanıt verirler. Kamu hizmetine erişim davaları ile ilgili süreçte müvekkillerin kamu hizmetinden yararlanma haklarının ihlal edildiğine dair dava süreci başlatılır. İdari yaptırım itiraz davalarında ise mevcut yaptırımların hukuka uygun olup olmadığı sorgulanır. İtiraz süreci avukat tarafından yönetilir.

Sıklıkla karşılaşılan kamu ihale davaları ise ihale süreçlerinde meydana gelen aykırılıkları konu alır. İhaleye fesat karıştırma, haksız rekabet, haksız yere ihale dışı bırakılma ve işlem hataları bu grupta yer alır. Diğer bir alan olan disiplin davalarında verilen disiplin cezalarının hukuka uygunluğu denetlenir. Aykırılık halinde buna uygun savunma stratejileri geliştirilir. İdare avukatı disiplin davaları başta olmak üzere tüm davalarda müvekkillerinin haklarını korumak için yoğun çaba gösterirler.