İdare hukuku  temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ofisimiz Ankara idare avukatı olarak uzman kadrosu ile her zaman yanınızdadır.

İptal Davası Nedir?

İdari bir işlemden menfaatleri ihlal edilmiş bulunan kişiler idari yargı merci önünde bir idari işlemin ortadan kaldırılmasını iptal davası yoluyla isteyebilirler. İptal davasında genel süre, birel işlemlerde kural olarak işlemin yazılı bildirimini izleyen günden itibaren; düzenleyici işlemlerde ise düzenleyici işlemin yayımını izleyen günden itibaren altmış gündür. İptal davalarında, konusunda uzman, Ankara idare avukatı ile birlikte yol almanız haklarınızın korunması adına önemlidir.

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası;  idarenin kendi eylem ve işlemleri sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini için açılan bir davadır. Burada bir kişinin maddi veya manevi bir zarara uğramasından bahsediyoruz. Tam yargı davaları için devlet aleyhine açılan tazminat davası da denilebilir.

Ankara İdare Avukatı

Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku, genel ve geniş anlamda idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kurallarının bütününe denir. Bu kurallar, kamu hukuku kurallarından ibaret olabileceği gibi özel hukuk kuralları da içerebilir. İdari hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

İdarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Bu anlamda haklarınızın korunması ve gözetilmesi hususunda Ankara idare avukatı ile çalışmanız her zaman yararınıza olacaktır.

 

Ankara İdare Avukatı Olarak Baktığımız Davalar

 • İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi
 • Kamulaştırma davaları takibi
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi
 • İhalelere ilişkin dava takibi
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davası takibi
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının takibi
 • Karayolları Trafik davaları takibi
 • İmar davalarının takibi
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Meslekten ihraç
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • Manevi tazminat davaları
 • Kamulaştırma davaları
 

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Hukuk Büromuz Ankara idare avukatı olarak yukarıda saydğımız davalarda, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. İdari davalar yönünden gerekli süreyi ve davaları yakından takip etme adına gerekli başvuruları yaparak haklarınızın korunması adına çalışır. İdari davalar yönünden idare hukukunda uzman bir avukat ile birlikte yol almanız her zaman yararınıza olacaktır.
 
İdari davalar ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi idare hukukuna ilişkin blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

Hemen Arayın: +90 552 846 94 30 ve alanında uzman avukatlarımızdan randevu alın.