İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

izalei şuyu davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası 960 524 AdminAD24

İzalei şuyu  davası (ortaklığın giderilmesi); paylı ve elbirliği halindeki mülkiyet hükümlerine tabi taşınır, taşınmaz mal ile haklar için birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan ve ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren bir dava türüdür.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri yalnız başına açabileceği gibi birden fazla paydaş birlikte de açabilir. Paylaşma davalarında tüm paydaşların davada yer almaları gerekir. Yani ortaklığın giderilmesi davası tüm paydaşlara karşı açılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davadan Feragat

Ortaklığın giderilmesi davalarında kazanan veya kaybeden taraf yoktur. Ortaklığın giderilmesi davalarının iki taraf için de benzer sonuçlar doğuran özelliği sebebiyle, davayı açan taraf davasından feragat ettiğini beyan ederse davalılardan davayı takip edip etmeyecekleri sorulur. Davalılar davaya devam etmek istediklerini bildirirlerse, davaya devam edilir.

Dava Masraflarını Kim Karşılar?

Davayı açan taraf dava açarken mahkeme masraflarını karşılamak zorunda olsa da dava sonunda mahkeme masrafları payları oranında paydaşlara paylaştırılır.

Muhdesatın Aidiyeti Konusu

İzali şuyu davasında dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs. gibi bütünleyici parça (muhdesat) varsa ve bu muhdesatın kime ait olduğu hususunda paydaşlar arasında uyuşmazlık söz konusu ise bu uyuşmazlığın giderilmesi için başka bir dava açılması gerekir. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ortaklığın giderilmesi davasında bekletici mesele yapılır.

Paylaşma Kararlarının Sonuçları

Medeni Kanunun 699.maddesi ‘’Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.’’ demek suretiyle paylaşmanın nasıl yapılacağına açıklık getirmiştir.

Aynen Bölüşme Kararı: Ortaklığın giderilmesi davasında paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Satış Suretiyle Paylaşma Kararı: Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesi mümkün değilse, açık artırmayla satışa karar verilir. Taşınır veya taşınmaz mal icra yoluyla satılarak bedeli paydaşlar arasında bölüştürülür. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Ortaklığın giderilmesi davası bir gayrimenkul davası olup paydaşların çıkarlarının korunması adına uzman bir gayrimenkul avukatı tarafından takip edilmelidir. Aslan & Duran Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde bulunan Ankara’da Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman avukatlarla müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır.