Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası

kamu görevinden çıkarma iptal davası

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası 960 524 Şerife Duran

Kamu görevinden çıkarma iptal davası konusu son dönemin en önemli konularından biri olmuştur. Zira Olağanüstü hal döneminin sona ermesi ile 375 sayılı KHK nın geçici 35. Maddesi 31 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. Sona ermesi ile birlikte kamuda halen görev yapan ya da açıkta bekleyen binlerce memur ihraç edilmiştir. Bu yazımızda 375 sayılı KHK ve bu khk sonucu kamu görevinden çıkarma iptal davası konusu gündeme alınacaktır.

375 sayılı KHK ne demek?

375 sayılı KHK; asker, polis, jandarma, sahil güvenlik veya diğer kamu personellerinin bir daha kamu hizmetine kabul edilmeyecek şekilde kamu görevinden ilişiğinin kesilmesi anlamına gelmektedir.

Olağanüstü hâl (OHAL) döneminin son bulmasıyla kamu görevinden çıkarma işlemlerinin OHAL KHK’ları ile yapılmasının önü kapatılarak yeni bir usul getirilmiştir. Bu nedenle 31/07/2018 tarih ve 30495 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname geçici 35. madde eklenmiştir.

Kamu Görevinden Çıkarma İşlemi

375 sayılı KHK’nin Geçici 35.maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılmışlardır. Kamu görevinden çıkarılacaklar için sadece savunma hakkı talep edilmektedir.

375 sayılı KHK’ye eklenen, 31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren ve 3 yıl geçerli olan Geçici 35. Madde ile “Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” kamu emekçileriyle ilgili olarak “ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla” kamu görevinden çıkarma kararı verilebiliyor.

Bu 3 yıllık süre 31 Temmuz 2021’de dolacakken TBMM tarafından geçici maddenin süresi bir yıl daha uzatılmıştır.

375 KHK süresi ne zaman bitiyor?

375 sayılı KHK geçici 35. maddesi 31 Temmuz 2022 tarihinde son buldu.  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 35/B-6 maddesi “Geçici madde 35 hükmünde ‘’Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.’’, ‘’Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.’’ denilmektedir.

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Davası

Bu kararnameye göre kişilerin Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara; üyeliği, mensubiyeti, iltisağı yahut bunlarla irtibatı olduğunun değerlendirildiği ileri sürülerek 7 gün içinde savunmaları istenmektedir.375 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.

Kamu Görevinden Çıkarma İşlemine Karşı Görevli Mahkeme Neresidir?

Kamu görevinden çıkarma işlemine karşı bu işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabilir. Görevli mahkeme İdare Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33/2.maddesine göre memurun son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

375 sayılı KHK konusunda daha önce yazmış olduğumuz 375 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılma başlıklı makalemizi okuyarak daha detaylı bilgiler ve emsal kararlar konusunda inceleme yapabilirsiniz.

Kamu Görevinden Çıkarma İptal Dilekçesi

Kamu görevinden çıkarma iptal davası dilekçe örneği çok sorulan sorulardan biridir. Dava dilekçesi yukarıda da bahsedildiği gibi tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yetkili ve görevli idare mahkemesine dava dilekçesi vermek gerekmektedir. 375 sayılı KHK ya göre kamu görevinden çıkarma işleminde terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olduğunun kurum içinde kurulan komisyon tarafından değerlendirilmesi yeterli olarak görülmüştür.

Bu durumda dava dilekçesi yazarken;

1 – Değerlendirmede esas alınan fiil ve davranışlar ile değerlendirmenin neye göre yapıldığının belirtilmesi çok önemlidir. Bu somut bir durum ortaya koyar.

2 – Talep edilirse dava adli yardım talepli açılmalıdır. Böylece karar kesinleşinceye kadar bütün yargılama giderlerinden muaf olunacaktır.

3 – Sayfalarca dilekçe yazmak önemli değildir. Önemli olan kısımlar kısa ve öz bir şekilde ortaya konulmalıdır.

4 – İstenirse duruşma talepli dilekçe yazılabilir, ancak bu süreci uzatabilir.

5 – Dava dilekçesi konusunda daha detaylı bir inceleme için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3 ve 5. Maddeleri incelenebilir. Bu maddelere uygun olarak yazmakta fayda vardır.

Sonuç

375 sayılı KHK geçici 35. Maddesi gereğince kamu görevinden çıkarma işlemine maruz kaldı iseniz izlenebilecek yollar yukarda kısaca izah edilmeye çalışılmıştır. Kamu görevinden çıkarma iptal davası konusunda uzman ve deneyimli bir kadro ile görev yapmaktayız. Talep dilekçesinin hazırlanması ve sürecin en uygun şekilde takip edilmesi ve bir hak kaybı yaşamama adına ofisimize ulaşarak talebinizi iletebilirsiniz.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu olarak idari davalarda yıllardır gelen uzmanlığımız müvekkillerimizin haklarını elde etmede önemli bir yer sağlamıştır. Bu da bizi Ankara idare avukatı olarak anılmamızı sağlamıştır.

Şerife Duran

Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

All stories by:Şerife Duran