Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır 960 524 AdminAD24

Kıdem tazminatı nedir ve nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı talebinde bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Kıdem tazminatı avukatı Ankara olarak konu hakkında tüm detayları bu makalemizde belirttik.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı; işçinin işyerine bağlılığı göz önünde tutularak, çalıştığı yıllara göre, işveren tarafından işçiye kanuni şartları varsa ödenmesi gereken, bir işten çıkış veya ayrılış tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

İş Kanununa bağlı olarak sürekli işlerde çalışan işçiler kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler.

Kıdem Tazminatı Talebinde Bulunabilmek İçin Gerekli Şartlar Nedir?

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedildiğinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık ve benzeri nedenlerle bildirimsiz feshi hali dışında, sağlık nedenleri ve zorlayıcı nedenlerle yahut tutuklanma ve gözaltına alınma nedeniyle bildirimsiz fesih ile sona erdirilmesinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçi en az bir yıl çalışmış olmalıdır. Her tam yıl hesaplanacak ve işçinin fiilen çalışmış olması şartı aranmayacaktır.

Kıdem süresinin başlangıç tarihi; iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Kıdem süresinin sonu ise, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir. Kıdem tazminatı avukatı Ankara olarak, ofisimizde konusunda uzman avukatlarımız ile çalışarak yaşayabileceğiniz mağduriyetin önüne geçebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Kıdem tazminatı son alınan ücret üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Söz konusu zamanaşımı süresi, işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Kıdem tazminatı zamanaşımına uğrayabilir ama kıdem süresinin zamanaşımına uğramaz.

İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı her geçen tam yıl için en az 30 günlük ücret tutarıdır.

Bir tam yılı aşan süreler için de oranlama yaparak hesaplama yapılır. Basit bir hesaplama ile, 30 günlük ücret x hizmet süresi şeklinde hesaplama yapılır ve buradaki ücret işçinin son aldığı ücreti ifade etmektedir.

En Fazla Ne Kadar Kıdem Tazminatı Talebinde Bulunulabilir?

Kıdem tazminatının her ne kadar işçi lehine artırılması mümkün olsa bile, bir tavan noktası mevcuttur. Verilecek kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna (bakanlık müsteşarı) verilen bir yıllık emekli ikramiyesi tutarıdır. Ne kadar kararlaştırılırsa kararlaştırılsın işçiye her halükarda ödenecek olan kıdem tazminatı tutarı, bu kıdem tazminatı tavanı ile sınırlıdır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Brüt Ücretin Belirlenmesi Ve Eklenecek Gelir Türleri

Kıdem tazminatını hesaplamak için öncelikle brüt ücretinizi bilmek gerekir. Brüt ücret; maaşınıza ilaveten sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan her türlü kesintiler eklenerek bulunan toplam tutardır. Bulunan brüt ücret üzerine eklenecek başka gelir varsa eklenir.

Ek gelir olarak nitelendirilebilecek gelirler, yemek yardımı, yol yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, eğitim yardımı, çocuk yardımı, aile yardımı, taşıt yardımı, sağlık yardımı, sosyal yardım niteliğindeki yardımlar, devamlı ödenen primlerdir. Ek gelirlerin eklenmesinin ardından 30 güne denk gelen ücret ve kıdem süresi çarpılır.

Kıdem Tazminatı Talebinde Bulunurken Farklı İşverenlerin Yanında Çalışma Durumuna Göre Sürelerinin Hesaplanması

Kişinin kıdem tazminatına esas alınacak hizmet süresinin hesaplanmasında, farklı işverenler nezdinde geçmiş olsa bile aynı işyerinde geçen hizmet süreleri beraber göz önünde tutulacaktır. Örneğin işçi A işyerinde çalışırken işyeri özelleştirilerek yabancılara satıldı. A işyerinde 5 yıl, yeni işyerinde 2 yıl çalıştı. Kıdem tazminatına esas alınacak hizmet süresi 7 yıldır.

İşyeri devredilmiş olsa bile farklı işverenler nezdinde ama aynı işyerinde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesaplanmasında beraber göz önünde bulundurulur. Aynı işverene ait farklı işyerlerinde geçen hizmet süreleri de kıdem tazminatının hesaplanmasında beraber göz önünde bulundurulur.

2022 Asgari Ücret Üzerinden Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplama

Örnek 1 Kıdem Tazminatı Hesaplama:

İşçinin Brüt Çıplak Aylık Ücreti → 5.004 TL

İşten Ayrılış Tarihi → 11.02.2022

İşe Giriş Tarihi → 01.10.2010

Grevde Geçen Süre → 2 Ay

Toplam Yıllık İkramiye → 3.700 TL (Aylık 308 TL’ye gelir)

Toplam Yıllık Yakacak Yardımı → 1.200 TL (Aylık 100 TL’ye gelir)

Toplam Yıllık Yemek Yardımı → 3.800 TL (Aylık 316 TL’ye gelir)

Hizmet Süresi ile Çarpılacak Olan Miktar  →5.004 + 308 + 100 + 316= 5.728 TL

Bu örnekte işçinin toplam hizmet süresi → 10 Yıl 4 Ay  10Gün

Grevde geçen süre düşüldüğü zaman → 10 Yıl 2 Ay 10 Gün

Sonuç Olarak;

  • 10 Yıl x 5728 TL = 57.280TL
  • 2 Ay x 5728/12 = 954 TL
  • 10 Gün x 5728/365 = 156 TL
  • Toplam Hak Edilen Kıdem Tazminatı =57.280 + 954 + 156 = 58.390 TL’dir

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Tazminatlarınızın hesaplanmalarında bir hak kaybına uğramamanız bizim için önemlidir. Aslan & Duran hukuk bürosunda konusuna uzman, kıdem tazminatı avukatı Ankara olarak görev yapan avukatlar ile çalışır.

Ankara idare avukatı olarak uzman ve tecrübeli ekibimizle hizmet vermekteyiz. Kıdem tazminatı hesaplanması ve başvuru sürecinde bir uyuşmazlık ile karşı karşıya iseniz bize +90 552 846 94 30 numaralı whatsapp hattımızdan yazabilirsiniz. Bizi instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz.