Mülakat İptal Davası

mülakat iptal davası

Mülakat İptal Davası

Mülakat İptal Davası 960 524 Şerife Duran

Mülakat iptali davası, kamuya alınacak kişinin yazılı sınav için geçerli puanı almasının ardından girdiği sözlü sınavda başarısız sayılması sonucunda işlemin iptali nedeniyle açılan bir davadır. Bu yazımızda mülakat veya diğer adıyla sözlü sınavdan elenme ya da sözlü mülakat iptal davası hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceksiniz.

Mülakat İptal Davası Nedir?

Mülakat iptali davası, kamuya alınacak kişinin yazılı sınav için geçerli puanı almasının ardından girdiği sözlü sınavda başarısız sayılması sonucunda işlemin iptali nedeniyle açılan bir davadır.

Sözlü ile yapılan personel alımlarında mülakat sonucunun ne derece hakkaniyetli olduğu her zaman tartışma konusudur. Bu tartışma konusu durum eğer ki kayıt altına da alınmamışsa kimlerin ne şekilde kazandığı, kimlerin ise kaybettiği asla hakkaniyetli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaz.

Adaylar tüm şartlara rağmen sözlü sınavdan başarılı olamayıp, atamalarının yapılmamasından dolayı mağduriyetler yaşayabiliyor. Sonuç olarak İdare Mahkemesinde iptal davası açma ihtiyacı doğuyor.

Mülakatın iptali davası yolu ile, idarenin sübjektif takdir yetkisini aşacak şekilde kararlar vermesi önlenir, hak kayıpları ortadan kaldırılır.

Mülakat Sonucunda İptal Davası Nasıl Açılır?

Mülakat sonrasında idari dava açmak mümkündür. İdarenin bütün eylem ve işlemlerine karşı idari yargıda dava açmak mümkündür. Mülakat iptal davası idare mahkemesinde açılır. Davada yürütme durdurma talep edilmelidir. İdare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği takdirde davalı kurum 30 gün içerisinde kararı uygulamak zorundadır.

Mülakat İptali Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Sözlü sınavların yapılışında hukuka aykırılık görülebilecek hallerden bazıları şu şekildedir :

  • Sınav komisyonunun yönetmelikte belirlenen usulüne uygun oluşturulmaması,
  • Adaylara soruyu cevaplama fırsatının tanımaması veya ilgisiz sorular sorulması,
  • Adayın cevabının tutanağa geçirilmemesi veya tutanakların eksik doldurulması,
  • Mülakat soru ve cevaplarının önceden hazırlanarak tutanağa bağlanması,
  • Mülakat heyeti tarafından adaya fahiş fark bulunacak şekilde değerlendirme yapılmasıdır.

Yukarıda sayılan durumlar İdare Mahkemelerinin iptal gerekçeleridir.

Mahkeme Kararı Sonucunda Mülakatın İptal Edilmesi

Mülakattan elenen kişiler, İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde yürütme durdurma talepli olarak iptal davası açmalıdır. İdare mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararı vermesi ya da iptal kararı vermesi sonucunda davalı idare bu kararı 30 gün içerisinde uygulamalıdır.

Davalı idarenin 30 günlük kararı uygulama süresi İdare Mahkemesinin verdiği kararın kendilerine tebliğinden itibaren başlar.

Mülakatın İptal Edilmesinden Sonra Tekrar Mülakata Girilir Mi?

Mülakatlarda elenip mahkeme kararı sonucunda mülakatın iptal olması ya da hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sonucunda kişiler yeniden mülakata tabii tutulur.

Mülakatın İptali Davasında Mahkeme Ne karar Verebilir?

Mahkeme davayı kabul edip notu iptal edebilir, davayı reddedebilir, bazı sınavlar bakımından kısmi kabul bazıları bakımından kısmi red verebilir. Mahkemenin verdiği karar istinaf edilebilir fakat temyiz edilemez.

Mülakatın İptali Davasından Önce İdareye Başvuru Zorunluluğu Var mıdır?

Mülakatın iptali davasını açmadan önce  idareye başvurma zorunluluğu yoktur. Direkt olarak dava açılabilir.

Mülakatın İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir, Dava Nerede Açılır?

İdare mahkemeleri görevlidirGenel yetki kuralı gereği, dava konusu olan idari işlemi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak, her çeşit mülakatın iptali konusunda açılacak davalarda danışanlarımıza yol göstermekte ve davalarını takip etmekteyiz. Sınav sonucunda haksızlığa uğranıldığının düşünülmesi ve bundan dolayı mesleki açıdan büyük kayıplara yol açmamak adına Ankara İdare avukatı olarak mülakatın iptali davalarını takip etmekteyiz. Yine mülakat iptal davası dilekçe örneği veya mülakat iptal dava dilekçesi  gibi konularda ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz.

Şerife Duran

Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

All stories by:Şerife Duran