Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İptal Davası

pomem mülakat iptal davası

Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İptal Davası

Pomem Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İptal Davası 960 524 Şerife Duran

Pomem, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin açılımıdır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıdır. Alım ve yıl sonu sınavı başvuru yapılan okulda yapılır. Mezunları polis memuru olur. Bu yazımızda POMEM itiraz dava yolu hakkında genel bilgiler verilecektir.

Pomem Yıl Sonu Mülakat Sınavı Sonucuna İtiraz Nasıl ve Nereye Yapılır?

Sınav Yönetmeliği incelendiğinde;

“Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.” hükmüne yer verildiği görülmektedir (m. 8/8).

Bu hüküm çerçevesinde söz konusu komisyon kararına karşı idari itiraz mümkün değildir. Bu işleme karşı idare mahkemesinde iptal davası açılması yolu mevcuttur. Pomem itiraz ile ilgili aşağıda daha detaylı bilgi verilecektir.

Pomem Yıl Sonu Mülakatı Nasıl Olur?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin “Eğitim Sonu Sınavı” başlıklı ilgili maddesi şu hükmü içermektedir:

“POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” (m. 21)

 Sene sonu mülakatı komisyonlar tarafından yapılır. 3 tane komisyon oluşturulur. Soru hazırlama komisyonu, sınav komisyonu, merkezi sınav komisyonu şeklindedir.Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yardımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

Pomem de eğitim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar sene sonu mülakatına girmeye hak kazanırlar.

Mülakatta adaya, önceden hazırlanmış sorulardan biri çektirilir, aday çektiği soru numarasını sınav komisyonuna okur, sınav komisyonu bu numaraya denk gelen soruyu adaya okur, aday cevaplar, çekilen soru dışında adaya ekstra sorular yöneltilebilir.

70 ve üstü puan alındığında mülakat başarılı geçmiş sayılır. Mülakatın başarısız olması durumunda Pomem sonuçlarına itiraz ile ilgili gelişmeler aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Pomem Yıl Sonu Mülakatı Sonucuna İptal Davası

1982 Anayasası’nın 125’ inci maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”Bu düzenleme çerçevesinde, sınav komisyonunun “başarısız sayma” işlemine karşı dava açma hakkının bulunmaktadır.

Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi “Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.” hükmünü içermektedir (m. 8/5).

Buna göre ilan tarihi, tüm öğrenciler için söz konusu sınav sonuçlarından haberdar oldukları tarihtir. POMEM yıl sonu mülakatı sınav sonuçları için dava açma süresi de işte bu ilan tarihinden itibaren başlamaktadır.

Bu sınavlardan başarısız sayılan her öğrenci (ister PAEM, ister PMYO ve isterse POMEM öğrencisi olsun) 60 günlük (2 ay değil) süresi içerisinde idari yargı mercileri nezdinde iptal davası açmalıdır. 

Ayrıca açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak oldukça önemlidir. Zira kişilerin hak kaybına uğraması olabilecek en yüksek seviyede engellenmiş olacaktır. Pomem itiraz davaları ile ilgili ofisimiz ile irtibata geçerek güncel bilgi alabilirsiniz.

Aslan & Duran Hukuk

Aslan & Duran Hukuk Bürosu olarak memur, polis, askerlikle ilgili sınavlarda iptal davalarını takip etmekteyiz. Hak kaybı yaşamamak adına adayların haksızlığa uğradığını düşünmesi halinde ivedilikle dava açmak yoluna gitmesi gerekmektedir. Ankara İdare avukatı olarak POMEM mülakatı iptal davalarını takip etmekteyiz. Ofisimiz Pomem ön sağlık itiraz, Pomem itiraz dilekçesi gibi her türlü konuda uzman ve deneyimli kadrosu ile her zaman yanınızda olacaktır.

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak, her çeşit mülakatın iptali konusunda açılacak davalarda danışanlarımıza yol göstermekte ve davalarını takip etmekteyiz. Sınav sonucunda haksızlığa uğranıldığının düşünülmesi ve bundan dolayı mesleki açıdan büyük kayıplara yol açmamak adına Ankara İdare avukatı olarak mülakatın iptali davalarını takip etmekteyiz. Yine mülakat iptal davası dilekçe örneği veya mülakat iptal dava dilekçesi  gibi konularda ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz.

Şerife Duran

Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

All stories by:Şerife Duran