Reddi Miras Davası

reddi miras davası

Reddi Miras Davası

Reddi Miras Davası 960 524 AdminAD24

Reddi miras nedir? Reddi miras davası ne anlama gelmektedir. Bu yazımızda reddi miras davası hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Dava nasıl açılır, dava süresi ne kadardır, reddi mirastan vazgeçilir mi gibi konular ayrıca ele alınacaktır.

Reddi Miras Nedir?

Miras bırakanın ölümü üzerine, murisin mal varlıklarıyla birlikte borçları da mirasçılara geçer. Mirasçılar ölenin borçlarından payları doğrultusunda tüm kişisel mal varlıklarıyla sorumlu olurlar. Kanuni mirasçılar veya atanmış mirasçılar miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak için mirasın reddi yolunu seçebilirler. Mirası reddeden mirasçılar mirastan kaynaklanan her türlü hak ve yükümlülükleri reddetmiş olurlar. Reddi miras davası esasen budur.

Reddi Miras Davası Süresi

Mirasın reddi için kanunda öngörülen süre 3 aydır. Bu süre yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümüyle başlar. Atanmış mirasçılar için ise 3 aylık süre mirasçı olduklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihte işlemeye başlar. Yasal mirasçılar mirasçı olduklarını, murisin ölümünden sonra öğrendiklerini ispat edebilirlerse süre bu öğrenme tarihi itibariyle işlemeye başlar. Mirasçılar kanunda öngörülen hak düşürücü süreler içerisinde reddi miras yapmazlar ise mirası kabul etmiş sayılırlar.

Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Reddi miras davası, yasal veya atanmış mirasçılar tarafından yazılı bir dilekçeyle veya sözlü bir başvuru ile terekenin açıldığı yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılır.

Reddi Mirastan Vazgeçilebilir Mi?

Reddi miras talebiyle mahkemeye başvurulması ve başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bu karardan vazgeçilmesi mümkün değildir. Yanılma, aldatma, korkutma, tehdit neticesinde reddi miras talebinde bulunulmuş ise ancak bu durumun dava yoluyla ileri sürülmesi neticesinde reddi miras davasından vazgeçme talebi ile ilgili sonuç almak mümkün olabilir.

Mirasçılardan Birinin Mirası Reddetmesi Durumunda Diğer Mirasçıların Durumu Ne Olur?

Mirası reddeden mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi paylaşım yapılır. Mirası reddeden mirasçının altsoyu varsa, mirası reddeden mirasçının payı altsoyuna geçer.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçının Alacaklıları Nasıl Bir Yola Başvurabilir?

Borca batık mirasçı kendi alacaklılarına zarar vermek maksadıyla mirası reddederse, alacaklılar mirasın reddini iptal ettirebilir. Mirasçının alacaklıları, mirasın reddedildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde mirasın reddinin iptali için başvuruda bulunmalıdır. Mirasla ilgili her konuda hak kaybı yaşamamak için tüm süreçlerin uzman bir miras avukatı tarafından takip edilmesinde yarar vardır.

Aslan & Duran Hukuk ve Danışmanlık, bünyesinde bulunan Ankara’da Miras Hukuku konusunda uzman avukatlarla müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır. Ankara boşanma avukatı olarak Aslan & Duran Hukuk Bürosu her zaman uzman kadrosu ile yanınızdadır.