Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi) Nedir ve Nasıl Alınır

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının veya vasiyet alacaklılarının, miras hakkını tespit etmek veya mirası alabilmek için başvurduğu bir resmî belgedir.

Kimler İsteyebilir: Veraset ilamı, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından istenebilir.

Neden Gereklidir: Veraset ilamı, mirasçıların veya vasiyet alacaklılarının, miras bırakanın mal varlığını ve mirasçılarını belirlemek, tapu sicil müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları ve diğer kamu kurumlarından mirasa ilişkin kanuni haklarını talep etmek için gereklidir.

VERASET İLAMI NASIL ÇIKARTILIR?

Ölüm veya Gaiplik Kararı: Veraset ilamı alabilmek için öncelikle miras bırakanın ölümü veya gaiplik kararının alınması gerekmektedir. Gaiplik kararı, kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa mahkeme tarafından verilir.

Başvuru Sahibi: Veraset ilamı çıkartma yetkisi olan kişiler, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyet alacaklılarıdır. Yasal mirasçılar, mirasçıları yasal olarak belirlenmiş kişilerdir ve belirli bir sıra ile sıralanırlar. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın miras dağıtımını önceden belirlediği kişilerdir.

Başvuru ve İtiraz Süreleri: Yasal olmayan mirasçılar veya vasiyet alacaklılar, veraset ilamının talep edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yerleri: Veraset ilamı talebi, noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla yapılabilir.

Başvurunun ardından gerekli inceleme ve prosedürler tamamlandığında, veraset ilamı düzenlenir ve mirasçılara veya vasiyet alacaklılara verilir. Bu belge, mirasın tespiti ve paylaşımı için gerekli bir belgedir ve mirasın düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NASIL ALINIR?

Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi, bir kişinin vefat etmesi sonucu mirasçılarının mirası talep etmek veya miras bırakanın mal varlığını yönetmek için gereken bir belgedir. Veraset ilamı almak için izlenmesi gereken adımlar ve gereksinimler şunlardır:

 1. Ölüm Kararının Alınması veya Gaiplik Kararı: Veraset ilamı almak için öncelikle miras bırakanın öldüğüne veya kaybolduğuna dair yasal bir kararın olması gerekmektedir. Ölüm kararı, miras bırakanın kesin ölümü olduğunu gösterir ve Türk Medeni Kanunu (TMK) 31. maddeye göre ölü sayılması gerektiğini belirtir. Eğer miras bırakanın ölümü kesin değilse ve uzun süre haber alınamıyorsa, mahkeme tarafından gaiplik kararı verilebilir (TMK 32. madde).
 1. Başvuru Sahibi Belirlemesi: Veraset ilamı için başvuru yapacak kişi veya kişiler belirlenmelidir. Bu kişiler yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyet alacaklıları olabilir. Yasal mirasçılar, mirasçıların yasal olarak belirlendiği kişilerdir ve bu sırayla sıralanırlar. Atanmış mirasçılar ise miras bırakanın önceden belirlediği kişilerdir.
 1. Yasal Mirasçılar: Yasal mirasçılar, miras bırakanın alt soyu, ana-babası, büyükbaba-büyükannesi, sağ kalan eşi, evlatlığı ve en sonunda Devlet yasal mirasçılarıdır. Bu kişiler mirasçılık belgesini alma hakkına sahiptir.
 1. Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları: Miras bırakan, yaşarken bir vasiyetname düzenleyerek mirasını belirlemiş olabilir. Bu vasiyetnameye göre atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları mirasçılık belgesi talep edebilirler.
 1. Mirasçılık Belgesi Talebi: Mirasçılık belgesi talebinde bulunan kişiler, noterlikler veya sulh hukuk mahkemelerine başvurmalıdır. Başvuruda gerekli evraklar sunulmalı ve işlemler başlatılmalıdır.
 1. İtiraz Süresi: Yasal olmayan mirasçılar veya vasiyet alacaklılar, mirasçılık belgesi talep edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde belgeye itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz süresi TMK 598/2 gereği belirlenmiştir.

Veraset ilamı talebi, başvuru sahiplerinin kimliklerinin ve haklarının doğrulandığı bir süreci içerir. Talep edildiğinde, bu belge mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarını koruma açısından büyük öneme sahiptir. Mirasçılık belgesi, mirasın paylaşımını düzenler ve yasal hakları korur.

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

Veraset ilamı, mirasçıların mirasçılık haklarını belgelemek amacıyla kullanılan önemli bir belgedir. Ancak, veraset ilamının süresi belirli bir tarihe bağlı olarak sınırlı değildir. Veraset ilamının süresiz geçerliliği ve alınması gereken belgeler hakkında daha fazla bilgi aşağıdadır:

Veraset İlamının Süresiz Geçerliliği:

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünü takiben düzenlenen ve mirasçıların miras haklarını kanıtlamak için kullanılan bir belgedir. Kanunda veya yasal düzenlemelerde belirli bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yani veraset ilamının geçerliliği zamana bağlı olarak sona ermez. Bu nedenle veraset ilamı, mirasçıların ankara miras avukatı haklarını kanıtlamak ve malvarlığını yönetmek için süresiz bir şekilde kullanılabilir.

Veraset ilamının süresiz geçerliliği, mirasçıların duygusal ve ailesel süreçlerini göz önüne alarak düzenlenmiştir. Miras bırakanın vefatı sonrası yaşanan acı ve diğer duygusal süreçler, veraset ilamının talep edilmesinde sınırlı bir süre tanımanın zor olduğunu göstermektedir. Bu nedenle veraset ilamı, istihkak davası gibi sınırlı sürelerle sınırlanmamıştır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler:

Veraset ilamı alabilmek için birtakım belgelerin sunulması gerekmektedir. İşte bu belgeler:

 1. Nüfus Kayıt Örneği: İl veya ilçe nüfus müdürlüklerinden, kaymakamlıklardan veya E-Devlet üzerinden alınabilen nüfus kayıt örneği, talep eden kişinin kimliğini ve ilişkisini miras bırakanla gösterir.
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Talep eden kişinin kimliğini ispatlayan nüfus cüzdanının fotokopisi.
 1. Ölüm Belgesi: Miras bırakanın ölümü ile ilgili resmi bir belge olan ölüm belgesi, evde ölüm durumunda doktorlar veya hastanede ölüm durumunda nüfus müdürlüklerinden temin edilir. Yurt dışında ölüm belgesi alınması gerekiyorsa, belge yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve apostil şerhi eklenmelidir.
 1. Veraset İlamı Talebi İçeren Dilekçe: Veraset ilamı talep eden kişi veya kişiler tarafından hazırlanan dilekçe, sulh hukuk mahkemesi veya noterlik başvurusunda sunulur.

Veraset ilamı için gereken belgelerin tamamlanması ve sürecin başlatılması, mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarını koruma açısından kritik öneme sahiptir. Süresiz geçerliliği ile veraset ilamı, mirasçıların haklarını korumak için güçlü bir araçtır.

ÖLÜMDEN KAÇ GÜN SONRA VERASET İLAMI ALINABİLİR?

Türkiye’de veraset ilamının alınması için belirli bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Genel olarak, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren istenildiği zaman veraset ilamı alınabilir. Ancak, bazı önemli noktalar ve süreler göz önünde bulundurulmalıdır.

Ölüm Bildirim Süresi:

Miras bırakanın ölümünden sonra, ölüm bilgisinin resmi makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Ölüm bilgisinin ölüm tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu bildirim, ölümün nüfus kayıtlarına işlenmesi için önemlidir. Bu süreçte veraset ilamı talep eden kişiler, ölüm bilgisinin resmi olarak kayıtlara işlenmesini beklemek durumundadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Ödeme Süresi:

Ölüm bildiriminin ardından, miras bırakanın varlığına dayalı olarak veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Türkiye’de veraset ve intikal vergisi, ölümden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Bu süreçte veraset ilamı talep eden kişiler, vergi ödeme işlemlerini tamamlamalıdır. Verginin ödenmediği durumlarda mirasçılar aleyhine vergi cezaları uygulanabilir.

Evrakların Tamamlanması ve İşlemlerin Süresi:

Veraset ilamı almak için gerekli belgelerin toplanması ve işlemlerin tamamlanması, ölüm bildiriminin ardından süresiz olarak yapılabilir. Ancak evrakların eksiksiz ve düzgün bir şekilde sunulması ve işlemlerin yürütülmesi önemlidir. Bu sürecin tamamlanması, mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarının korunmasını sağlar.

KİMLER VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) TALEP EDEBİLİR?

Türk Medeni Kanunu (TMK) Madde 598, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) talep edebilecek kişileri ve koşulları belirlemektedir. Bu maddeye göre, veraset ilamını talep edebilme yetkisi yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyetname alacaklılarına aittir. Bu kişilerin tanımları ve yetkileri şunlardır:

 1. Yasal Mirasçılar: Yasal mirasçılar, kanunen tanımlanmış ve belirli bir sırayla mirasçı olan kişilerdir. Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın yakın akrabalarını sıralamıştır. Bu kapsamda yasal mirasçılar şöyledir:
 • Miras bırakanın alt soyu (çocukları, torunları vb.),
 • Miras bırakanın üst soyu (ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları),
 • Miras bırakanın sağ kalan eşi.
 1. Atanmış Mirasçılar: Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesine dayalı olarak belirlenen mirasçılardır. Bu kişiler, miras bırakan tarafından vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmışlardır. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra, bu atanmışlıklarını kanıtlayabilmek için veraset ilamı talep edebilirler.
 1. Vasiyetname Alacaklıları: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçıları arasında belirli düzenlemeler yapabilir. Vasiyetname alacaklıları, bu vasiyetnameyle kendilerine miras bırakıldığını kanıtlamak için veraset ilamı talep edebilirler.

Kanuni mirasçılar, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça tanımlanmış ve bir sıraya göre mirasçı olmuşlardır. Bu nedenle, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyetname alacaklıları veraset ilamı talep edebilirler. Ancak atanmış mirasçılar, kendilerine miras bırakılan sürece bir ay içinde itiraz edilmediği takdirde veraset ilamı alabilirler.

KİMLER VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) TALEP EDEMEZ?

Veraset ilamı talep etme yetkisine sahip olmayan kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler şunlar olabilir:

 1. Boşanmış Eski Eş: Eski eş, miras bırakanın ölüm tarihinden sonra boşanmış olsa bile veraset ilamı talep edemez.
 1. Mirası Reddeden veya Feragat Eden Yasal Mirasçı: Bir yasal mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra mirası reddetmiş veya feragat etmişse, veraset ilamı talep edemez.
 1. Mirası Reddeden veya Feragat Eden Atanmış Mirasçı: Atanmış mirasçı da mirası reddetmiş veya feragat etmişse, veraset ilamı talep edemez.
 1. Mirası Çıkarılan Kişiler: Ölüme bağlı tasarruf sonucu miras bırakan tarafından açıkça mirastan çıkarılan kişiler, veraset ilamı talep edemezler.
 1. Üçüncü Kişiler: Terekeyle ilgisi olmayan kişiler, veraset ilamı talep edemezler.

Yukarıda belirtilen kişiler, veraset ilamı talep etme yetkisine sahip değildirler. Ancak bazı durumlarda, özellikle hukuki karmaşıklıkların bulunduğu miras davalarında mahkemelerin kararlarına göre bu kısıtlamalar değişebilir.

VERASET İLAMI İÇİN TÜM MİRASÇILAR GEREKLİ Mİ?

Veraset ilamı, bir mirasçının mirası paylaşmak veya mirasla ilgili işlemler yapabilmek için alması gereken resmi bir belgedir. Ancak her durumda tüm mirasçıların veraset ilamı talep etmesi gerekmez. Veraset ilamı, kanunen hak sahiplerine verilebilir ve bu kişiler ayrı ayrı veya bir arada bu işlemi gerçekleştirebilirler. İşte veraset ilamı talep etme hakkına sahip olan kişilerin durumları:

 1. Yasal Mirasçılar: Yasal mirasçılar, kanunen belirlenmiş mirasçılardır. Bu kişiler, genellikle miras bırakanın çocukları, torunları, ebeveynleri ve eşi gibi akrabalarını içerir. Yasal mirasçılar, veraset ilamı talebinde bulunarak mirasla ilgili işlemleri yürütebilirler.
 1. Atanmış Mirasçılar: Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesine dayalı olarak belirlenen mirasçılardır. Miras bırakan, vasiyetname veya miras sözleşmesi ile belirli kişilere miras bırakabilir. Atanmış mirasçılar, bu belgelerle kendilerine miras bırakıldığını kanıtlamak amacıyla veraset ilamı talep edebilirler.
 1. Vasiyetname Alacaklıları: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçıları arasında belirli düzenlemeler yapabilir. Vasiyetname alacaklıları, bu vasiyetname ile kendilerine belirli haklar tanındığını ispatlamak için veraset ilamı alabilirler.
 1. Diğer Hak Sahipleri: Belirli durumlarda, miras bırakanın borçları veya diğer hak sahipleri, mirasın düzenli bir şekilde paylaşılması veya işlemlerin yürütülmesi amacıyla veraset ilamı talep edebilirler.

Bu nedenle, veraset ilamı talep etme hakkına sahip olan kişiler, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları olabilir. Her bir kişi kendi adına ve hesabına veraset ilamı talep edebilir. Veraset ilamı, tüm mirasçılar tarafından ortak bir şekilde talep edilmesi gerekmeyen bir belgedir. Ancak bazı durumlarda, özellikle malların paylı mülkiyete tabi olduğu ve mirasçıların birlikte karar vermesi gereken özel durumlar olabilir.

VERASET İLAMI İLE İNTİKAL NASIL YAPILIR?

Miras bırakanın mal varlığındaki malların mirasçılara intikal etmesi için veraset ilamı alınması gerekmektedir. Bu sürecin aşamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Veraset İlamının Alınması: İlk adım, veraset ilamının yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları tarafından noterlik veya sulh hukuk mahkemesinden alınmasıdır. Veraset ilamı, mirasçıların kim olduğunu ve ne kadar miras alacaklarını belirten bir belgedir.
 1. Veraset Beyannamesinin Düzenlenmesi: Veraset ilamı alındıktan sonra mirasçılar, veraset beyannamesini doldurmalıdır. Bu beyanname, mirasın değerini ve mirasçıların paylarını ayrıntılı bir şekilde listeler. Veraset beyannamesi, veraset ve intikal vergi dairesine teslim edilmelidir.
 1. Vergi İşlemleri: Vergi dairesi, veraset beyannamesini inceleyerek gerekli vergi tahsilatını yapar. Veraset ve intikal vergisi, ödeme gerekliliği olan bir vergidir. Vergi ödemeleri tamamlandıktan sonra veraset işlemleri devam edebilir.
 1. Mülkiyetin İntikali: Taşınmaz malların intikali için İl Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Tapu sicili, mirasçıların mülkiyetini kaydeder. Benzer şekilde, diğer malların intikali için ilgili kurum veya kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerekir.

Veraset ilamı alınmadan ankara miras avukatı intikal işlemleri gerçekleştirilemez. Her adımın doğru bir şekilde izlenmesi ve gerektiği gibi işlem yapılması önemlidir. Miras bırakanın mal varlığının düzenli bir şekilde mirasçılara intikali için veraset ilamı ve bu işlemler gereklidir.

VERASET İLAMINI TEK BİR KİŞİ ALABİLİR Mİ?

Veraset ilamı, miras bırakanın mirasçılarını belirlemek ve miras işlemlerini düzenlemek için gereken önemli bir belgedir. Birçok insan veraset ilamının nasıl alınabileceği konusunda merak eder ve çoğu zaman sorunlar yaşamaktan endişe eder. Veraset ilamını talep etmek ve almak için yasal mirasçıların, atanmış mirasçıların veya vasiyetname alacaklılarının toplu bir şekilde başvurmasına gerek yoktur. Her bir hak sahibi, kendi adına ve hesabına veraset ilamı alabilir. Yani bir kişi tek başına veraset ilamı alabilir.

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları, bu belgeyi talep etme yetkisine sahip kişilerdir. Her bir mirasçı, noterlikten veya sulh hukuk mahkemesinden bireysel olarak başvurarak kendi adına veraset ilamını alabilir. Bu durum, mirasçıların kişisel tercihlerine, işlem yapma hızlarına ve ihtiyaçlarına göre esneklik sağlar.

Örneğin, bir ailede birden fazla yasal mirasçı bulunuyorsa, her bir mirasçı kendi payı için veraset ilamını talep edebilir. Her mirasçı, kendi miras hissesini belirlemek ve mirasla ilgili işlemleri yürütmek amacıyla bağımsız olarak veraset ilamını alabilir.

Ayrıca, veraset ilamı almak için diğer yasal veya atanmış mirasçıların onayına veya rızasına ihtiyaç yoktur. Mirasçılar, kendi talepleri doğrultusunda veraset ilamını alabilirler. Bu durum, işlemi hızlandırır ve karmaşıklığı azaltır.

VERASET İLAMI AVUKAT ALABİLİR Mİ?

Kişi, veraset ilamı almak için bir avukat yetkilendirebilir. Avukatlar, birçok hukuki işlemi temsil etme yetkisine sahiptirler ve veraset ilamı almak da bu işlemlerden biridir. Bir avukat, veraset ilamı talebinde bulunan bir kişinin vekilliğini üstlenebilir ve bu işlemi yerine getirebilir.

Avukatlar, veraset ilamı talebi için başvuruda bulunan kişinin yasal temsilcisi olarak hareket ederler. Yani mirasçılar veya hak sahipleri, avukatları aracılığıyla veraset ilamı talebinde bulunabilirler. Bu, kişilerin işlemleri daha profesyonel bir şekilde yürütmelerine yardımcı olabilir.

Ancak bu işlem için, bir avukatla vekaletname düzenlemek gerekmektedir. Vekaletname, avukatın bir kişinin adına veraset ilamı talep etme hakkına sahip olduğunu belgeleyen bir sözleşmedir. Bu nedenle, kişi ve ankara avukat arasında bir vekaletname düzenlenmelidir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi, avukatların kanun işlemlerini yapma yetkisine sahip olduğunu belirtir. Bu madde, avukatların dava açma, savunma yapma, hukuki meselelerde danışmanlık sağlama ve benzeri hukuki işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olduğunu açıkça ifade eder.

Dolayısıyla, bir avukat, veraset ilamı talebi için başvuran kişinin hukuki temsilcisi olarak işlemi yürütebilir ve bu işlemi kolaylaştırabilir. Ancak, bu işlem için özel şerhli bir vekaletname düzenlenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca avukatın veraset ve intikal beyannamesini tanzim ve imzaya da ayrıca yetkili olması gerekir.

E-DEVLETTEN VERASET İLAMI ALINIR MI?

E-Devlet, birçok resmî belge ve hizmeti çevrimiçi olarak sunan bir platformdur. Ancak veraset ilamı gibi özel belgelerin alınması sırasında belirli prosedürlerin izlenmesi gereklidir. Veraset ilamı, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları tarafından noterlikten veya sulh hukuk mahkemesinden talep edilmelidir. E-Devlet üzerinden doğrudan veraset ilamı almak mümkün değildir.

E-Devlet, mevcut veraset ilamlarının sorgulanmasına yardımcı olabilir. E-Devlet uygulaması üzerinden “Veraset İlamı Sorgulama” gibi hizmetlerle daha önce sulh hukuk mahkemeleri veya noterliklerden alınmış veraset ilamlarına ulaşabilirsiniz. Ancak yeni bir veraset ilamı talebi için fiziksel başvurular yapılmalıdır.

Yani, E-Devlet üzerinden mevcut veraset ilamlarını sorgulamak mümkün olsa da yeni bir veraset ilamı almak için doğrudan platformu kullanmak mümkün değildir. Bu tür belgelerin alınması için fiziksel başvurular ve gereken yasal prosedürler takip edilmelidir.

VERASET İLAMININ İPTALİ VE VERASET İLAMI İPTAL DAVASI

Veraset ilamı, mirasçıları belirlemek ve miras işlemlerini düzenlemek için önemli bir resmî belgedir. Ancak, bazen veraset ilamının içeriği veya düzenlenme şekli hakkında şüpheler veya yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, veraset ilamının iptali davası açılabilir.

Veraset ilamının iptali davası, ilamın geçersizliğini veya yanlışlığını iddia etmek amacıyla açılır ve TMK 598 gereği “Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir” hükmüne dayanır. Ancak bu durumda dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Veraset ilamı bir resmî belge olup herhangi bir resmî belge gibi öncelikle bir karine niteliği taşır. Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur ve içeriklerinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça herhangi bir şekle bağlı değildir. Yani, bir resmî belgenin içeriği kanunen geçerli ve doğru kabul edilir. Ancak, bu, herhangi bir zaman içeriğin yanlış olamayacağı anlamına gelmez. Veraset ilamı da bu kapsamdadır ve her zaman iddia edilebilir bir belge olarak kabul edilir.

Veraset ilamının içeriğindeki yanlışlıklar, eksiklikler veya hatalar, mirasçılar veya diğer hak sahipleri tarafından her zaman ileri sürülebilir. Bu itirazın bir süresi bulunmaz, yani talep eden kişiler, istedikleri zaman veraset ilamının geçersizliğini veya yanlışlığını iddia edebilirler. Bu itiraz, resmî belgenin içeriğinin doğruluğunu sorgulama hakkını kullanma yoluyla gerçekleştirilir.

Ancak veraset ilamının iptali davası açmak için, yetkili ve görevli mahkeme değişir. Sulh hukuk mahkemesinden veya noterlikten alınan veraset ilamının iptali için, mirasçılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesinde bir asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Açılan dava, veraset ilamında belirtilen mirasçıların tamamının davalı olarak gösterilmesini gerektirir. Yani veraset ilamının içeriğinde ismi geçen her kişi, davanın tarafları arasında yer alır.

Veraset ilamının iptali davasının amacı, ilamın yanlış veya hatalı olduğunu iddia ederek payların yanlış dağıtıldığını veya kişilerin eksik veya fazla gösterildiğini kanıtlamaktır. Bu dava, resmî belge doğruluğuna karşı bir itirazı temsil eder ve hukuki bir süreç gerektirir.

Aslan & Duran Hukuk ve Arabuluculuk, mirasçılar için önemli bir hukuki süreç olan Veraset İlamı konusunda size yardımcı olabilir. Veraset İlamı, ölen bir kişinin malvarlığına dair önemli bir belge olarak kabul edilir ve mirasçılar arasında anlaşmazlıkları çözmede kullanılır. Bu belgeyi almak için gerekli işlemler karmaşık olabilir, ancak Aslan & Duran Hukuk ve Arabuluculuk uzman ekibi, bu süreci sizin için kolaylaştırabilir.

Veraset İlamı almak için noter huzurunda bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken ölen kişinin kimlik bilgilerini, ölüm tarihini ve malvarlığını detaylı bir şekilde sunmanız gerekecektir. Aslan & Duran Hukuk ve Arabuluculuk, başvurunuzun hazırlanmasında size yardımcı olabilir ve noter huzurunda işlemleri düzenleyebilir. Ayrıca, mirasçılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk hizmeti sunarız.

Mirasçılar için Veraset İlamı süreci karmaşık olabilir, ancak Aslan & Duran Hukuk ve Arabuluculuk, sizin haklarınızı korumanıza ve mirasın düzenli bir şekilde paylaşılmasına yardımcı olmak için burada. Profesyonel ekibimizle iletişime geçerek bu süreci daha kolay hale getirebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Veraset İlamı, bir kişinin ölümü sonrası malvarlığını ve mirasçılarını belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, mirasçılık haklarını kanıtlamak için kullanılır.

Veraset İlamı almak için noter huzurunda bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında ölünün kimlik bilgileri, ölüm tarihi ve malvarlığı detaylı olarak sunulur.

Veraset İlamı süreci başvurunun incelenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanmasıyla birkaç hafta sürebilir.

Evet, Veraset İlamı miras paylaşımını düzenlemek ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir.

Aslan & Duran Hukuk ve Arabuluculuk, Veraset İlamı başvurusu yapma sürecinde rehberlik eder, gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur ve noter huzurunda başvuruyu gerçekleştirir. Ayrıca, mirasçılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk hizmeti sunar.