Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi) Nedir ve Nasıl Alınır?

veraset ilamı

Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi) Nedir ve Nasıl Alınır?

Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi) Nedir ve Nasıl Alınır? 960 524 Şerife Duran

Veraset ilamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının ya da vasiyet alacaklarının miras haklarını tespit etmek veya mirası alabilmeleri için başvurduğu resmi bir belgedir. Bu yazıda veraset ilamı nedir, nasıl alınır, nereden alınır, süresi, nasıl çıkarılır ve veraset ilamı için gerekli belgeler nelerdir gibi sorulara cevaplar vererek konuyu tüm detayları ile açıklamaya çalışacağız.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı nedir? Veraset ilamı; bir kişinin ölümünden sonra mirasçılarının veya vasiyet alacaklılarının, miras hakkını tespit etmek veya mirası alabilmek için başvurduğu bir resmî belgedir. Veraset ilamı; ölen kişinin yasal mirasçıları, atanmış mirasçıları ve vasiyet alacaklıları tarafından istenebilir.

Veraset ilamı, mirasçıların veya vasiyet alacaklılarının, miras bırakanın mal varlığını ve mirasçılarını belirlemek, tapu sicil müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları ve diğer kamu kurumlarından mirasa ilişkin kanuni haklarını talep etmek için gerekli bir belgedir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı nasıl çıkarılır? Veraset ilamı çıkartmak için; öncelikle miras bırakanın ölüm veya gaiplik kararının alınması, veraset ilamı için gerekli evrakların hazırlanması ve ardından Sulh Hukuk Mahkemesine veya notere başvuru yapılarak alınır. Genel olarak; noter aracılığı ile yapılan işlem çok daha hızlı olduğundan başvuru sahipleri noterlere başvurmaktadır.

Başvurunun ardından gerekli inceleme ve prosedürler tamamlandığında, veraset ilamı düzenlenir ve mirasçılara veya vasiyet alacaklılara verilir. Bu belge, mirasın tespiti ve mirasın paylaşımı için gerekli bir belgedir ve mirasın düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Ancak şunu bilmekte fayda var; Veraset ilamı alabilmek için öncelikle miras bırakanın ölümü veya gaiplik kararının alınması gerekmektedir. Gaiplik kararı, kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa mahkeme tarafından verilir.

Veraset ilamı çıkartma yetkisi olan kişiler şunlardır. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyet alacaklılarıdır. Yasal mirasçılar, mirasçıları yasal olarak belirlenmiş kişilerdir ve belirli bir sıra ile sıralanırlar. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın miras dağıtımını önceden belirlediği kişilerdir.

veraset ilamı nasıl çıkartılır

veraset ilamı nasıl çıkartılır

Yasal olmayan mirasçılar veya vasiyet alacaklılar, veraset ilamının talep edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı nasıl alınır? Diğer bir adı mirasçılık belgesi olan veraset ilamı almak için; gaiplik veya ölüm belgesi alındıktan sonra yasal mirasçılar ile birlikte sulh hukuk mahkemesi veya noter üzerinden yapılacak başvuru ile alınır. Başvuruda gerekli belgelerin hazır edilmesi önemlidir.

Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi, bir kişinin vefat etmesi sonucu mirasçılarının mirası talep etmek veya miras bırakanın mal varlığını yönetmek için gereken bir belgedir. Veraset ilamı almak için izlenmesi gereken adımlar ve gereksinimler şunlardır:

Veraset ilamı talebi, başvuru sahiplerinin kimliklerinin ve haklarının doğrulandığı bir süreci içerir. Talep edildiğinde, bu belge mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarını koruma açısından büyük öneme sahiptir. Mirasçılık belgesi, mirasın paylaşımını düzenler ve yasal hakları korur.

veraset ilamı nasıl alınır

veraset ilamı nasıl alınır

Veraset İlamı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Veraset ilamı süresi ne kadardır? Veraset ilamı süresi ile ilgili olarak Türk Medeni Kanununda veya yasal düzenlemelerde belirli bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yani veraset ilamının geçerliliği zamana bağlı olarak sona ermez. Bu nedenle veraset ilamı, mirasçıların haklarını kanıtlamak ve malvarlığını yönetmek için süresiz bir şekilde kullanılabilir.

Veraset ilamı, mirasçıların mirasçılık haklarını belgelemek amacıyla kullanılan önemli bir belgedir. Ancak, veraset ilamının süresi belirli bir tarihe bağlı olarak sınırlı değildir.

Veraset ilamının süresiz geçerliliği, mirasçıların duygusal ve ailesel süreçlerini göz önüne alarak düzenlenmiştir. Miras bırakanın vefatı sonrası yaşanan acı ve diğer duygusal süreçler, veraset ilamının talep edilmesinde sınırlı bir süre tanımanın zor olduğunu göstermektedir. Bu nedenle veraset ilamı, istihkak davası gibi sınırlı sürelerle sınırlanmamıştır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Veraset ilamı için gerekli belgeler nelerdir? Veraset ilamı çıkarabilmek için; nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ölüm belgesi ve veraset ilamı talebi içeren dilekçenin hazır edilmesi gerekmektedir.

Ölüm belgesi;  Miras bırakanın ölümü ile ilgili resmi bir belge olan ölüm belgesi, evde ölüm durumunda doktorlar veya hastanede ölüm durumunda nüfus müdürlüklerinden temin edilir. Yurt dışında ölüm belgesi alınması gerekiyorsa, belge yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve apostil şerhi eklenmelidir.

Veraset ilamı için gereken belgelerin tamamlanması ve sürecin başlatılması, mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarını koruma açısından kritik öneme sahiptir. Süresiz geçerliliği ile veraset ilamı, mirasçıların haklarını korumak için güçlü bir araçtır.

Bu yazımız ile birlikte Miras Nasıl Paylaştırılır başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Ölümden Sonra Veraset İlamı Süresi

Ölümden sonra veraset ilamı süresi ne kadardır? Ölümden sonra veraset ilamı süresi için ülkemizde bellirli bir sınırlama bulunmamaktadır. Genel olarak miras bıranının ölüm tarihinden itibaren istenildiği zaman veraset ilamı alınabilir. Ancak, ölüm bilgisinin bildirilmesi ve veraset ve intikal vergisinin süresinde ödenmesi kanuni bir zorunluluk ve göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur.

Veraset İlamında Ölüm Bildirim Süresi

Miras bırakanın ölümünden sonra, ölüm bilgisinin resmi makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Ölüm bilgisinin ölüm tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bu bildirim, ölümün nüfus kayıtlarına işlenmesi için önemlidir. Bu süreçte veraset ilamı talep eden kişiler, ölüm bilgisinin resmi olarak kayıtlara işlenmesini beklemek durumundadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Ödeme Süresi

Ölüm bildiriminin ardından, miras bırakanın varlığına dayalı olarak veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Türkiye’de veraset ve intikal vergisi, ölümden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Bu süreçte veraset ilamı talep eden kişiler, vergi ödeme işlemlerini tamamlamalıdır. Verginin ödenmediği durumlarda mirasçılar aleyhine vergi cezaları uygulanabilir.

Evrakların Tamamlanması ve İşlemlerin Süresi

Veraset ilamı almak için gerekli belgelerin toplanması ve işlemlerin tamamlanması, ölüm bildiriminin ardından süresiz olarak yapılabilir. Ancak evrakların eksiksiz ve düzgün bir şekilde sunulması ve işlemlerin yürütülmesi önemlidir. Bu sürecin tamamlanması, mirasın düzgün bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarının korunmasını sağlar.

Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

Verast ilamını kimler talep edebilir? Veraset ilamını; yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyetname alacaklıları talep edebilir. Bu Türk Medeni Kanunu 598. madde de açıkça belirtilmiştir.

TMK Madde 598 de Mirasçılık Belgesi başlığı altında ki madde şu şekildedir. “Madde 598: Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh  mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.” denilmek suretiyle mirasçılık belgesini kimlerin talep edebileceğini ve konu hakkındaki haklarını açıklamıştır.

Yeri gelmişken burada yasal mirasçı, atanmış mirasçı ve vasiyetname alacaklısı başlıklarına da değinelim.

Yasal Mirasçı

Yasal mirasçılar, kanunen tanımlanmış ve belirli bir sırayla mirasçı olan kişilerdir. Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın yakın akrabalarını sıralamıştır. Bu kapsamda yasal mirasçılar şunlardır:

 • Miras bırakanın alt soyu (çocukları, torunları vb.),
 • Miras bırakanın üst soyu (ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları),
 • Miras bırakanın sağ kalan eşi.

Atanmış Mirasçılar

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesine dayalı olarak belirlenen mirasçılardır. Bu kişiler, miras bırakan tarafından vasiyetname veya miras sözleşmesi ile atanmışlardır. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra, bu atanmışlıklarını kanıtlayabilmek için veraset ilamı talep edebilirler.

Vasiyetname Alacaklıları

Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçıları arasında belirli düzenlemeler yapabilir. Vasiyetname alacaklıları, bu vasiyetnameyle kendilerine miras bırakıldığını kanıtlamak için veraset ilamı talep edebilirler.

Kanuni mirasçılar, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça tanımlanmış ve bir sıraya göre mirasçı olmuşlardır. Bu nedenle, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyetname alacaklıları veraset ilamı talep edebilirler. Ancak atanmış mirasçılar, kendilerine miras bırakılan sürece bir ay içinde itiraz edilmediği takdirde veraset ilamı alabilirler.

Bu yazımızla birlikte Reddi Miras Davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kimler Veraset İlamı Talep Edemez?

Peki kimler mirasçılık belgesi, yani veraset ilamı talep edemez? Veraset ilamı talep etme yetkisine sahip olmayan kişiler de bulunmaktadır. Veraset ilamı çıkartma yetkisine sahip olmayan kişiler şunlardır;

 • Boşanmış eski eş,
 • Mirası Reddeden veya Feragat Eden Yasal Mirasçı
 • Mirası Reddeden veya Feragat Eden Atanmış Mirasçı
 • Mirası Çıkarılan Kişiler
 • Üçüncü Kişiler

Bu kişiler mirasçılık belgesi almaya kanunen hakları olmayan kişlilerdir. Bunları açıklayacak olursak. 

Boşanmış Eski Eş: Eski eş, miras bırakanın ölüm tarihinden sonra boşanmış olsa bile veraset ilamı talep edemez.

Mirası Reddeden veya Feragat Eden Yasal Mirasçı: Bir yasal mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra mirası reddetmiş veya feragat etmişse, veraset ilamı talep edemez.

Mirası Reddeden veya Feragat Eden Atanmış Mirasçı: Atanmış mirasçı da mirası reddetmiş veya feragat etmişse, veraset ilamı talep edemez.

Mirası Çıkarılan Kişiler: Ölüme bağlı tasarruf sonucu miras bırakan tarafından açıkça mirastan çıkarılan kişiler, veraset ilamı talep edemezler.

Üçüncü Kişiler: Terekeyle ilgisi olmayan kişiler, veraset ilamı talep edemezler.

Yukarıda belirtilen kişiler, veraset ilamı talep etme yetkisine sahip değildirler. Ancak bazı durumlarda, özellikle hukuki karmaşıklıkların bulunduğu miras davalarında mahkemelerin kararlarına göre bu kısıtlamalar değişebilir.

Veraset İlamı İçin Tüm Mirasçılar Gerekli mi?

Veraset ilamı, bir mirasçının mirası paylaşmak veya mirasla ilgili işlemler yapabilmek için alması gereken resmi bir belgedir. Ancak her durumda tüm mirasçıların veraset ilamı talep etmesi gerekmez. Veraset ilamı, kanunen hak sahiplerine verilebilir ve bu kişiler ayrı ayrı veya bir arada bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Bu nedenle, veraset ilamı talep etme hakkına sahip olan kişiler, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları olabilir. Her bir kişi kendi adına ve hesabına veraset ilamı talep edebilir. Veraset ilamı, tüm mirasçılar tarafından ortak bir şekilde talep edilmesi gerekmeyen bir belgedir. Ancak bazı durumlarda, özellikle malların paylı mülkiyete tabi olduğu ve mirasçıların birlikte karar vermesi gereken özel durumlar olabilir.

Veraset İlamı ile İntikal Nasıl Yapılır?

Veraset ilamı ile intikal nasıl yapılır? Miras bırakanın mal varlığındaki malların mirasçılara intikal etmesi için veraset ilamı alınması gerekmektedir. Bu sürecin aşamaları şu başlıklar halinde sıralayabiliriz;

 • Veraset ilamının alınması,
 • Veraset beyannamesinin düzenlenmesi,
 • Vergi işlemleri
 • Mülkiyetin, tapunun, intikali

Adımları izlenerek veraset ilamı ile tapu intikali ve mirasın intikali sağlanmış olur. Şimdi bu adımları tek tek açıklayacak olursak;

Veraset İlamının Alınması: İlk adım, veraset ilamının yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları tarafından noterlik veya sulh hukuk mahkemesinden alınmasıdır. Veraset ilamı, mirasçıların kim olduğunu ve ne kadar miras alacaklarını belirten bir belgedir.

Veraset Beyannamesinin Düzenlenmesi: Veraset ilamı alındıktan sonra mirasçılar, veraset beyannamesini doldurmalıdır. Bu beyanname, mirasın değerini ve mirasçıların paylarını ayrıntılı bir şekilde listeler. Veraset beyannamesi, veraset ve intikal vergi dairesine teslim edilmelidir.

Vergi İşlemleri: Vergi dairesi, veraset beyannamesini inceleyerek gerekli vergi tahsilatını yapar. Veraset ve intikal vergisi, ödeme gerekliliği olan bir vergidir. Vergi ödemeleri tamamlandıktan sonra veraset işlemleri devam edebilir.

Mülkiyetin İntikali: Taşınmaz malların intikali için İl Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Tapu sicili, mirasçıların mülkiyetini kaydeder. Benzer şekilde, diğer malların intikali için ilgili kurum veya kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerekir.

Veraset ilamı alınmadan intikal işlemleri gerçekleştirilemez. Her adımın doğru bir şekilde izlenmesi ve gerektiği gibi işlem yapılması önemlidir. Miras bırakanın mal varlığının düzenli bir şekilde mirasçılara intikali için veraset ilamı ve bu işlemler gereklidir.

Veraset İlamını Tek Bir Kişi Alabilir mi?

Veraset ilamını talep etmek ve almak için yasal mirasçıların, atanmış mirasçıların veya vasiyetname alacaklılarının toplu bir şekilde başvurmasına gerek yoktur. Her bir hak sahibi, kendi adına ve hesabına veraset ilamı alabilir. Yani bir kişi tek başına veraset ilamı alabilir.

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları, bu belgeyi talep etme yetkisine sahip kişilerdir. Her bir mirasçı, noterlikten veya sulh hukuk mahkemesinden bireysel olarak başvurarak kendi adına veraset ilamını alabilir. Bu durum, mirasçıların kişisel tercihlerine, işlem yapma hızlarına ve ihtiyaçlarına göre esneklik sağlar.

Örneğin, bir ailede birden fazla yasal mirasçı bulunuyorsa, her bir mirasçı kendi payı için veraset ilamını talep edebilir. Her mirasçı, kendi miras hissesini belirlemek ve mirasla ilgili işlemleri yürütmek amacıyla bağımsız olarak veraset ilamını alabilir.

Ayrıca, veraset ilamı almak için diğer yasal veya atanmış mirasçıların onayına veya rızasına ihtiyaç yoktur. Mirasçılar, kendi talepleri doğrultusunda veraset ilamını alabilirler. Bu durum, işlemi hızlandırır ve karmaşıklığı azaltır.

Veraset İlamını Avukat Alabilir mi?

Kişi, veraset ilamı almak için bir avukat yetkilendirebilir. Avukatlar, birçok hukuki işlemi temsil etme yetkisine sahiptirler ve veraset ilamı almak da bu işlemlerden biridir. Bir avukat, veraset ilamı talebinde bulunan bir kişinin vekilliğini üstlenebilir ve bu işlemi yerine getirebilir.

Avukatlar, veraset ilamı talebi için başvuruda bulunan kişinin yasal temsilcisi olarak hareket ederler. Yani mirasçılar veya hak sahipleri, avukatları aracılığıyla veraset ilamı talebinde bulunabilirler. Bu, kişilerin işlemleri daha profesyonel bir şekilde yürütmelerine yardımcı olabilir.

Ancak bu işlem için, bir avukatla vekaletname düzenlemek gerekmektedir. Vekaletname, avukatın bir kişinin adına veraset ilamı talep etme hakkına sahip olduğunu belgeleyen bir sözleşmedir. Bu nedenle, kişi ve ankara avukat arasında bir vekaletname düzenlenmelidir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi, avukatların kanun işlemlerini yapma yetkisine sahip olduğunu belirtir. Bu madde, avukatların dava açma, savunma yapma, hukuki meselelerde danışmanlık sağlama ve benzeri hukuki işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olduğunu açıkça ifade eder.

Dolayısıyla, bir avukat, veraset ilamı talebi için başvuran kişinin hukuki temsilcisi olarak işlemi yürütebilir ve bu işlemi kolaylaştırabilir. Ancak, bu işlem için özel şerhli bir vekaletname düzenlenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca avukatın veraset ve intikal beyannamesini tanzim ve imzaya da ayrıca yetkili olması gerekir.

E-Devletten Veraset İlamı Alınır mı?

E-Devlet, birçok resmî belge ve hizmeti çevrimiçi olarak sunan bir platformdur. Ancak veraset ilamı gibi özel belgelerin alınması sırasında belirli prosedürlerin izlenmesi gereklidir. Veraset ilamı, yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya vasiyetname alacaklıları tarafından noterlikten veya sulh hukuk mahkemesinden talep edilmelidir. E-Devlet üzerinden doğrudan veraset ilamı almak mümkün değildir.

E-Devlet, mevcut veraset ilamlarının sorgulanmasına yardımcı olabilir. E-Devlet uygulaması üzerinden “Veraset İlamı Sorgulama” gibi hizmetlerle daha önce sulh hukuk mahkemeleri veya noterliklerden alınmış veraset ilamlarına ulaşabilirsiniz. Ancak yeni bir veraset ilamı talebi için fiziksel başvurular yapılmalıdır.

Yani, E-Devlet üzerinden mevcut veraset ilamlarını sorgulamak mümkün olsa da yeni bir veraset ilamı almak için doğrudan platformu kullanmak mümkün değildir. Bu tür belgelerin alınması için fiziksel başvurular ve gereken yasal prosedürler takip edilmelidir.

Veraset İlamının İptali ve Veraset İlamı İptal Davası

Veraset ilamı, mirasçıları belirlemek ve miras işlemlerini düzenlemek için önemli bir resmî belgedir. Ancak, bazen veraset ilamının içeriği veya düzenlenme şekli hakkında şüpheler veya yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, veraset ilamının iptali davası açılabilir.

Veraset ilamının iptali davası, ilamın geçersizliğini veya yanlışlığını iddia etmek amacıyla açılır ve TMK 598 gereği “Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir” hükmüne dayanır. Ancak bu durumda dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Veraset ilamı bir resmî belge olup herhangi bir resmî belge gibi öncelikle bir karine niteliği taşır. Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur ve içeriklerinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça herhangi bir şekle bağlı değildir. Yani, bir resmî belgenin içeriği kanunen geçerli ve doğru kabul edilir. Ancak, bu, herhangi bir zaman içeriğin yanlış olamayacağı anlamına gelmez. Veraset ilamı da bu kapsamdadır ve her zaman iddia edilebilir bir belge olarak kabul edilir.

Veraset ilamının içeriğindeki yanlışlıklar, eksiklikler veya hatalar, mirasçılar veya diğer hak sahipleri tarafından her zaman ileri sürülebilir. Bu itirazın bir süresi bulunmaz, yani talep eden kişiler, istedikleri zaman veraset ilamının geçersizliğini veya yanlışlığını iddia edebilirler. Bu itiraz, resmî belgenin içeriğinin doğruluğunu sorgulama hakkını kullanma yoluyla gerçekleştirilir.

Ancak veraset ilamının iptali davası açmak için, yetkili ve görevli mahkeme değişir. Sulh hukuk mahkemesinden veya noterlikten alınan veraset ilamının iptali için, mirasçılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesinde bir asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Açılan dava, veraset ilamında belirtilen mirasçıların tamamının davalı olarak gösterilmesini gerektirir. Yani veraset ilamının içeriğinde ismi geçen her kişi, davanın tarafları arasında yer alır.

Veraset ilamının iptali davasının amacı, ilamın yanlış veya hatalı olduğunu iddia ederek payların yanlış dağıtıldığını veya kişilerin eksik veya fazla gösterildiğini kanıtlamaktır. Bu dava, resmî belge doğruluğuna karşı bir itirazı temsil eder ve hukuki bir süreç gerektirir.

Sonuç

Veraset İlamı, ölen bir kişinin malvarlığına dair önemli bir belge olarak kabul edilir ve mirasçılar arasında anlaşmazlıkları çözmede kullanılır. Bu belgeyi almak için gerekli işlemler karmaşık olabilir. Veraset İlamı almak için noter huzurunda bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuruyu yaparken ölen kişinin kimlik bilgilerini, ölüm tarihini ve malvarlığını detaylı bir şekilde sunmanız gerekecektir. Ofisimiz uzman ekibi, ankara miras avukatı olarak, söz konusu başvurunuzun hazırlanmasında size yardımcı olabilir ve noter huzurunda işlemleri düzenleyebilir. Ayrıca, mirasçılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk hizmeti sunarız.

 

Şerife Duran

Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

All stories by:Şerife Duran