375 Sayılı KHK kapsamında görevinden ihraç edilen müvekkilimizin dava dosyası kapsamında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kamu kurumunda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 7145 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 375 saylı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35/B maddesi uyarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ile irtibatlı ve iltisaklı nedeniyle kamu görevinden çıkartılan müvekkilimiz hakkında İdare Mahkemesine yaptığımız başvuru sonucu Mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Kararın gerekçesinde özetle; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulamanın südürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bi rdurum yaratacağından bahisle yürütümenin durdurulması kararı verilmiştir.

Kararın detaylarını aşağıdaki görsellerden inceleyebilirsiniz.