İş ve İşçi Hukuku Avukat Seçimi
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Ankara İş Avukatı: Başkentte İş Hukuku ve Avukatlık Hizmetleri

Günlük hayatta yaptığımız her eylem ve her iş, beraberinde bir sorumluluk getirir. Tıpkı sosyal yaşantımızda olduğu gibi çeşitli meslek dalları için de birtakım etik kurallar ve hukuki süreçler zorunludur. Bütün bu düzenleme ve kurallar, herkesin bir arada sorunsuz bir şekilde yaşaması bakımından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle iş hukuku, alanın en kapsamlı ve önemli alanlarından biri haline gelmiş durumdadır. Ankara iş avukatı arayışları, kalabalık ve karmaşık şehirde duyulan en büyük ihtiyaçlardan biridir. İş avukatları, yalnızca hali hazırda bir dava ya da süreç içinde tercih edilen bir alanda çalışmazlar. Şirketlerin, bütün haklarını tam anlamıyla bilerek bütün çalışanlarına bunu ayrıntılı bir şekilde anlatması olanaksızdır. İş avukatları bu noktada devreye girerek şirketin bütün hukuki sürecini yönetir. İş dünyasının yorucu ve farklı dinamikleri ile buna eklenen karmaşık yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bir hukuk uzmanına olan ihtiyaç da aynı oranda artar. İş etiğinin dışında gerçekleşen eylemler için, iş sahibinin ya da alıcının hak arama durumlarında devreye iş avukatları girer. Ankara iş avukatı, çalışanlar ile işverenler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol üstlenmesi sebebiyle önemli bir konumdadırlar. Avukatlar, haklarının korunmasına katkı sağlayarak iş davalarında işçinin temsili olarak görevini üstlenmek durumundadırlar. İş avukatları, sadece işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarla değil, aynı zamanda işçi ve kamu idareleri veya işveren ile kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıkların da çözümünde rol oynarlar. İki taraf arasında arabulucu rolü de üstlenen Ankara iş avukatı, yetkisi dahilinde bütün süreçlerde ilgili kişinin hukuki destekçisi veya danışmanı olarak sürece dahil olabildiği gibi mahkeme ve yargıda da süreç içerisinde olarak bütünüyle müvekkilinin haklarını korumakla görevlidir. Bu kapsamda iş avukatlarının temel görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi önemli bir unsurdur.

Ankara İş Avukatının Görev ve Sorumlulukları

Ankara iş avukatı, müvekkillerine danışmanlık ve vekillik ederken birtakım görev ve sorumlulukları dahilinde bunu yapar. Aksi takdirde hukuki süreç uzayabilir ya da olumsuz sonuçlar elde edilebilir. Bu da, müvekkilin hiç istemediği bir durumdur. İş avukatlarının görev ve sorumluluklarının ne olduğunun bilinmesi, kişilerin avukatlık seçimlerini de önemli ölçüde etkiler. İş avukatının görev ve sorumlulukları temeli itibariyle şöyle özetlenebilir;

  • İş hukuku, oldukça geniş bir alandır. Bu alan kapsamında Ankara iş avukatı, iş ve işçi sözleşmeleri, sendika ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, taciz davaları ve iş hukuku davaları gibi konularda müvekkillerine destek olmakla mükelleftirler.
  • İş avukatları, şirket avukatı ve işçi avukatı olarak iki taraflı bir çalışma eğilimi gösterebilirler. Buna ek olarak çıkarları aynı olmamak koşuluyla hem işçi hem şirket avukatlığı yapabilir. Bu noktada önemli olan, avukatın görevini, kanunlar çerçevesinde yerine getirmesidir.
  • Şirket avukatları, ticari sözleşmeleri kontrol etmek, şirketin icra ve takip işlemlerini yürütmek ve hukuki danışmanlık yapmak gibi belirli görevleri üstlenirken işçi avukatları da tüm bunları işçi hakları çerçevesinde yapmakla görevlidirler.
  • Ankara iş avukatı, süreç odaklı olmaktan çok sonuç odaklı olmalıdır. İş ortamında gelişmeler ve yenilikler çok hızlı gerçekleşir. İlgili davaların bunlara yetişmesi ve müvekkilin hakkının bir an önce talep edilmesi hem şirketin hem de işçinin refahı için önemlidir.

İş avukatları, Hukuk fakültesi mezunu olmaları nedeniyle yalnızca bu alanda değil hukukun her alanında bilgiye sahiptir. Dolayısıyla iş avukatlarının görev ve sorumlulukları, onların bu alandaki kurallarını içerir. Bunun yanı sıra her avukat, alanından bağımsız olarak genel avukatlık etiğine uymak durumundadır.

Ankara’da İş Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ankara iş avukatı tercihi yapmak, müvekkiller için önemlidir. Herhangi bir nedenle iş hukukuna aykırılığın tespiti durumunda dava açılabilir. Müvekkilin davacı ya da davalı olarak avukat talep etme hakkı vardır. Bu durumda iş hukukunu iyi bilen, güvenilir bir avukat arayışı söz konusu olur.

  • Yalnızca iş avukatları için değil bütün alanlar için avukat seçerken titiz davranmak, davaya uygun avukatlar seçmek önemlidir. Hukuken avukatların branşlaşma durumu söz konusu olmasa da avukatlar, kendi çalışma alanlarını belirleyerek müvekkillerine daha kısa vadede çok daha etkin bir hizmet verebilirler. Bu nedenle seçim yaparken avukatların, iş hukuku alanında bilgili ve yetkin olmasına özen gösterilmelidir.
  • Ankara iş avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da ilgili avukatın bu alandaki iş deneyimleri, daha önceki başarıları ve referanslarıdır. Referans ve deneyimler, avukatın işe olan ilgisinin yanı sıra performansının da bir göstergesi niteliğindedir.
  • Avukatlık, aynı zamanda iyi iletişim becerisi demektir. İletişim becerisi yüksek avukatlar daima daha fazla tercih edilir. Avukatlar, davalarda ve gerekli durumlarda müvekkillerini korumak ve savunmak konusunda da iletişim becerilerini konuşturur ve kanunlara uygun şekilde müvekkilinin en az cezayı almasını ya da haklılığının ortaya çıkmasını da yüksek iletişim gücü ile sağlar.

Ankara iş avukatı seçimi yaparken her konuda detaylı bilgiye sahip olmak, müvekkil olarak en doğal hakkınızdır. Bu konuda araştırmalarınızı güçlendirmek adına https://aslanduran.com/is-avukati/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilir sitede yer alan bilgiler ışığında avukat seçimleriniz çok daha isabetli olacaktır.