Tazminat hukuku haksız fiil ya da benzer sebeplerden dolayı ortaya çıkan tazminat anlaşmazlıklarını içerir. Söz konusu tazminat noktasında hukuki destek veren kişiye tazminat avukatı denir. Bu davalar maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki gruba yarılır. Tazminat hukukuna konu olan davaların takip edilmesi ve tazminatın tahsil edilmesi konusunda tazminat avukatı devreye girer. Avukat desteği alarak dava sürecinin daha kısa olması sağlanabilir. Tazminat hesaplamasının doğru yapılması ve mağduriyet sebebiyle suçlanan tarafından aslında suçunun bulunmadığının ispatı noktasında ankara tazminat avukatı ekstra önem arz eder. Deneyimli ve bilgili bir avukattan destek almak dava sürecinin eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar. Bunun için doğru ankara tazminat avukatı seçmeye özen gösterilmeli, avukat seçerken nelere dikkat etmek gerektiği önceden araştırılmalıdır.

Tazminat avukatı ile anlaşma yaparken kişinin uzmanlık alanının doğruluğundan emin olunmalıdır. En uygun hizmeti sunacak avukatı seçmek sürecin olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Avukatın başarı oranı ve tecrübeleri, hizmet ücretleri, iletişim becerileri, etik standartlar ve profesyonellik tazminat avukatı tercihlerinde önem verilmesi gereken noktalardır. Avukata karar verildikten sonra maddi ya da manevi tazminat davaları üzerinden ilerlenir. Manevi tazminat davaları hukuksuz fiil sebebiyle mağduriyet yaşayan tarafından psikolojik açıdan etkilendiği hallerdir. İkinci bir tür olan maddi tazminat davası ise hukuksuz eylem nedeniyle mağdur kişinin mal varlığında eksilmelerin yaşandığı halleri içerir. Her iki tazminat bedelini hesaplarken tazminat avukatı deneyimi ve eğitimi önem kazanır. Hangi kalemlere dikkat edilmesi gerektiğini iyi bilen avukat daha fazla mağduriyet yaşanmasına engel olacaktır.

Tazminat Avukatı Görevleri Nelerdir?

Söz konusu kişinin mağduriyetini giderme amacı ankara tazminat avukatı başlıca görevleri arasındadır. Bu kapsamda avukatlar bütün yasal süreçleri takip ederler. Uzlaşma ve arabuluculuk aşamalarını yönetmek avukatın diğer görevlerindendir. Eğer bu görev esnasında avukat alternatif çözüm yolları bulursa dava açılmaya gerek kalmaması için ilgili kişinin adresini ziyaret edebilir. Manevi ya da maddi konularda haksızlığa uğradığını düşünen kişiler bu haksızlıkların bedelini alabilmek için tazminat avukatı ile iletişime geçmelidir. Tazminatın hesaplamasında hakimin takdir yetkisi geçerlidir. Manevi tazminatta olayın etkileri, mağdurun yaşı, ekonomik durum gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Meydana gelen hukuki eylem sebebiyle keder, acı ya da gururun kırılması gibi durumlar yaşanmış olmalıdır. Maddi tazminatta ise hukuka aykırı fiil nedeniyle hedeflenen artışta sapma, mal varlığında eksilme, yoksun kalınan kar gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Tazminat avukatı tüm bu hallerin hepsini dava konusuna uygun şekilde ele alır.

Hukukun maddi ve manevi tazminat alanında uzmanlaşmış olan ankara tazminat avukatı ilgili konularda müvekkillere danışmanlık hizmeti verir. Gerekli olan belgeler, ne kadar sürede talep oluşturulacağı, taleplerin nereden iletileceği gibi sorulara yanıt bulunur. Davaların hazırlanması ve yönetilmesinde avukatın rolü büyüktür. Dosya hazırlanır, kanıtlar toplanır ve tazminat talepleri sunulur. Genellikle pek çok tazminat davası ankara tazminat avukatı sayesinde mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulur. Bu aşamada avukatın müzakere ve anlaşma becerileri devreye girer. Eğer çözüm olmayıp dava mahkemeye giderse müvekkil mahkemede tazminat avukatı tarafından temsil edilir. Bu aşamada dava ve kanıtlar sunulur, tanıklar sorgulanır. Avukatın son aşamadaki görevlerinden biri davanın sonuçlandırılmasıdır. Yani tazminat avukatı söz konusu tazminatın alınmasını ve dağıtılmasını sağlar.

ankara tazminat avukatı
ankara tazminat avukatı

Tazminat Avukatı Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Özel hukuk alanında değerlendirilen tazminat avukatı müvekkilinin haklarını korumakla yükümlüdür. Doğru miktarda tazminatın ödenmesi için gerekli hukuki süreçleri yürütür. İlk olarak kişinin zararını belirler ve bu sebeple oluşan kaybı netleştirir. Bu aşamada mülk değerlendirmeleri, tıbbi raporlar ve benzer belgelere ihtiyaç duyulur. Çalışma alanı son derece geniş olan tazminat avukatı farklı türde davalar ile ilgilenir. Bunlar arasında trafik kazaları ilk sırada gelir. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelir ve bu kazalar sebebiyle ortaya çıkan zararlar dava yoluyla tahsil edilir. Tarafların haklarını savunan tazminat avukatı uygun tazminat miktarının belirlenmesinden ve alınmasından sorumludur.

İş kazaları, tıbbi hatalar, işten haksız yere atılma, itibar ve kişilik haklarının ihlali, haksız fiil ve sözleşme ihlalleri tazminat avukatı diğer uzmanlık alanları arasında yer alır. Yaşanan tıbbi hatalar nedeniyle hasta ya da hasta yakınlarının maruz kaldığı manevi ve maddi zararlara karşılık hastane, doktor ya da diğer tıbbi personele karşı hukuki süreç yürütülür. Zarar veren taraf aleyhine açılan davalarda tazminatın avukatı hukukun öngördüğü şekilde hareket eder. İşten haksız yere atılma durumunda işveren aleyhine dava açılır ve ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ya da uğranılan diğer tüm zararlar göz önünde bulundurulur. Kişilerin haklarını savunan avukat tazminat alabilmek için tüm prosedürleri uygular. Bunun sonucunda tazminatın içeriği davaya bakan hakim tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır.

Tazminat Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Pek çok konuda hizmet veren ankara tazminat avukatı maddi ve manevi tazminat kaynaklı olayları konu edinir. Boşanmalarda kusurlu olan eşe karşı tazminat, iftira ve hakaret gibi eylemler sebebiyle tazminat, sözleşmeden kaynaklanan nedenler, iş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat, malpraktis sebebiyle açılacak davalar, haksız işgalden kaynaklı tazminatlar ile trafik kazaları tazminat avukatı görev alanındadır.

Bir kişinin başka bir kişi ya da kuruluşun ihmali veya kasıtlı eylemi sebebiyle yaralandığı durumlar tazminat avukatının baktığı dava konularından biridir. Bu tür kişisel yaralanma davaları yaygın görülen davalar arasında yer alır. Ürün sorumluluğu davaları da tazminat avukatı ilgi alanına girer. Bir ürünün yanıltıcı şekilde etiketlenmesi ya da kusurlu olması sebebiyle bir kişi zarar gördüğünde bunu satan ya da üreten firmaya karşı tazminat davası talep edilir. Ayrıca gayrimenkul davaları da tazminat konusu olup söz konusu mülkün alımı, kiralanması ya da satışı sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla alakalıdır. Anlaşmazlık halinde devreye giren ankara tazminat avukatı mülkün satıcısına ya da alıcısına karşı tazminat süreci başlatır.

Avukat tarafından tazminat hesaplaması yapılırken zarar verici olayın gerçekleştiği tarih esas alınır. Bu tarih ile kararın verildiği tarih arasında ortaya çıkan zarar ise faiz olarak değerlendirilir. Meydana gelen zarar konusunda ankara tazminat avukatı gerekli bütün araştırmaları en ince ayrıntısına kadar yapar. Eğer haksız fiil sonucunda zarar gören tarafın mal varlığında bir artış olduysa bu miktar brüt zarar miktarından düşülür. Varsa hurda değer de düşülür ve kalan miktar tazminata konu esas tutar olarak tazminat avukatı tarafından netleştirilir.

Ankara Tazminat Avukatı Sık Sorulan Sorular ↓

Ankara Tazminat Avukatları, müvekkillerini tazminat davalarında temsil eder ve haklarını savunur. Trafik kazaları, iş kazaları, meslek hastalıkları, malpraktis (tıbbi hata) durumları, boşanma ve nafaka davaları, kira sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar, fikri mülkiyet ihlalleri, mobbing ve işyeri uyuşmazlıkları, miras ile ilgili konular gibi çeşitli durumlarda tazminat taleplerinde bulunarak hukuki destek ve danışmanlık sağlar.

Ankara’da tazminat davaları karmaşık ve detaylı süreçlerdir. Uzman bir avukat, hukuki haklarınızı koruyarak en iyi sonucu almanızı sağlar.

Miras hukuku konusunda uzman avukatlarımız, mirasla ilgili tazminat davalarında size en etkili çözümleri sunacaklardır.

Web sitemizdeki iletişim maili ile veya verilen telefon numaralarından bizlere ulaşarak hızlıca yardım alabilirsiniz.

Ankara’da tazminat davası açmak için öncelikle bir avukatla iletişime geçmek önemlidir. Avukat, olayı değerlendirir, gerekli belgeleri toplar ve dava sürecini başlatır. Davanın türüne bağlı olarak, arabuluculuk süreci de düşünülebilir.

Tazminat davası süreci, davanın karmaşıklığına, türüne ve mahkeme takvimine bağlı olarak değişir.

Tazminat davası açmak için öncelikle bir avukatla iletişime geçmek gerekir. Avukat, dava sürecini yönetir, gerekli belgeleri toplar ve müvekkilini mahkemede temsil eder.

Ankara’da tazminat davası için avukat seçerken deneyim, uzmanlık alanları, iletişim becerileri ve referanslar gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir.

Ankara Tazminat Avukatı olarak, trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi hatalar gibi birçok alanda uzmanlık sağlıyoruz.

Tazminat avukatlarının ücretleri genellikle davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak belirlenir. Bu konuda daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

Hemen Arayın: +90 552 846 94 30 ve alanında uzman avukatlarımızdan randevu alın.