Tazminat Hukuku ve Avukat Seçimi
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Tazminat hukuku haksız fiil ya da benzer sebeplerden dolayı ortaya çıkan tazminat anlaşmazlıklarını içerir. Bu davalar maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki gruba yarılır. Avukat desteği alarak dava sürecinin daha kısa olması sağlanabilir. Tazminat hesaplamasının doğru yapılması ve mağduriyet sebebiyle suçlanan tarafından aslında suçunun bulunmadığının ispatı noktasında destek ekstra önem arz eder. Deneyimli ve bilgili bir avukattan destek almak dava sürecinin eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar.

En uygun hizmeti sunacak avukatı seçmek sürecin olumlu sonuçlanması açısından önemlidir. Avukatın başarı oranı ve tecrübeleri, hizmet ücretleri, iletişim becerileri, etik standartlar ve profesyonellik avukat tercihlerinde önem verilmesi gereken noktalardır. Avukata karar verildikten sonra maddi ya da manevi tazminat davaları üzerinden ilerlenir. Manevi tazminat davaları hukuksuz fiil sebebiyle mağduriyet yaşayan tarafından psikolojik açıdan etkilendiği hallerdir. İkinci bir tür olan maddi tazminat davası ise hukuksuz eylem nedeniyle mağdur kişinin mal varlığında eksilmelerin yaşandığı halleri içerir. Hangi kalemlere dikkat edilmesi gerektiğini iyi bilen avukat daha fazla mağduriyet yaşanmasına engel olacaktır.

Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Doğru miktarda tazminatın ödenmesi için gerekli hukuki süreçleri yürütür. İlk olarak kişinin zararını belirler ve bu sebeple oluşan kaybı netleştirir. Bu aşamada mülk değerlendirmeleri, tıbbi raporlar ve benzer belgelere ihtiyaç duyulur. Bunlar arasında trafik kazaları ilk sırada gelir. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelir ve bu kazalar sebebiyle ortaya çıkan zararlar dava yoluyla tahsil edilir.

Yaşanan tıbbi hatalar nedeniyle hasta ya da hasta yakınlarının maruz kaldığı manevi ve maddi zararlara karşılık hastane, doktor ya da diğer tıbbi personele karşı hukuki süreç yürütülür. Zarar veren taraf aleyhine açılan davalarda tazminatın avukatı hukukun öngördüğü şekilde hareket eder. İşten haksız yere atılma durumunda işveren aleyhine dava açılır ve ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ya da uğranılan diğer tüm zararlar göz önünde bulundurulur. Kişilerin haklarını savunan avukat tazminat alabilmek için tüm prosedürleri uygular. Bunun sonucunda tazminatın içeriği davaya bakan hakim tarafından değerlendirilerek sonuca bağlanır.

Tazminat Hukuku Alanında Hangi Davalara Bakılır?

Boşanmalarda kusurlu olan eşe karşı tazminat, iftira ve hakaret gibi eylemler sebebiyle tazminat, sözleşmeden kaynaklanan nedenler, iş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat, malpraktis sebebiyle açılacak davalar, haksız işgalden kaynaklı tazminatlar ile trafik kazaları tazminat hukuku alanındadır.

Bir kişinin başka bir kişi ya da kuruluşun ihmali veya kasıtlı eylemi sebebiyle yaralandığı durumlar avukatın baktığı dava konularından biridir. Bu tür kişisel yaralanma davaları yaygın görülen davalar arasında yer alır. Ürün sorumluluğu davaları da tazminat hukuku alanına girer. Bir ürünün yanıltıcı şekilde etiketlenmesi ya da kusurlu olması sebebiyle bir kişi zarar gördüğünde bunu satan ya da üreten firmaya karşı tazminat davası talep edilir. Ayrıca gayrimenkul davaları da tazminat konusu olup söz konusu mülkün alımı, kiralanması ya da satışı sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla alakalıdır.

Avukat tarafından tazminat hesaplaması yapılırken zarar verici olayın gerçekleştiği tarih esas alınır. Bu tarih ile kararın verildiği tarih arasında ortaya çıkan zarar ise faiz olarak değerlendirilir. Eğer haksız fiil sonucunda zarar gören tarafın mal varlığında bir artış olduysa bu miktar brüt zarar miktarından düşülür.