Aile hukuku ile alakalı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan ankara boşanma avukatı boşanma haricinde velayet, nafaka, mal paylaşımı ve benzer davalara girer. Bu avukatlara aile avukatı da denir. Evliliğin sonlandırılmasının istendiği hallerde profesyonel hukuki yardım almak tarafların daha fazla yıpranmasını önleyecektir. Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da avukatlar belli bir hazırlık süreci geçirirler. Bu hazırlık aşamasında kendileri tıpkı evliliğin içinde yaşıyormuş gibi her bir detayı öğrenirler ve olaylara tamamen hakim olurlar. Bu noktada müvekkilin avukattan olumlu ya da olumsuz herhangi bir bilgi saklamaması gerekir. Aksi halde davada avukat zor duruma düşebilir ve dava tehlikeye girer. Dinlediği olaylardan yola çıkan avukat boşanma sebeplerini tek tek belirler ve dava dosyasına dahil eder. Ülkemizde geçerli olan hukuk sistemine göre her boşanmanın bir sebebi bulunması gerekir. Bu sebepler de dava öncesinde avukat tarafından netleştirilir.

Ankara boşanma avukatı duruşma için hazırlık yaparken dava için yeterli ve makul nedenler olup olmadığını araştırır. Kendisine anlatılan olaylardan yola çıkarak geçerli sebepleri bulmaya çalışır. Bu sebepler arasında aldatma, eşlerden birinin akıl hastalığı olması, küçük düşürücü bir suç işlenip işlenmediği, evlilik birliğinin taraflardan biri için çekilemeyecek seviyede yerinden sarsılıp sarsılmadığı, tarafların haksız bir nedenle ortak konutu terk etmesi gibi durumların varlığına bakılır. Eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, diğerinin hayatına kast edip etmediği, onur kırıcı davranışta ya da kötü muamelede bulunup bulunmadığı gibi durumların olup olmadığı tespit edilir. Bunların doğru şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Davaya bakan hakim sebeplerin varlığına göre dosyaya bakacaktır. Boşanmaya yol açan durumların doğruluğu için hazırlık sürecinin mutlaka ankara boşanma avukatı ile birlikte yürütülmesi gerekir. Aksi halde eksik kalan noktalar olabilir, tüm hazırlık titizlikle takip edilmelidir.

Mal paylaşımı ve aile hukuku ile ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi için ankara boşanma avukatı dava harici çözüm yolları deneyebilir. Tarafların bir araya gelmesini sağlayan avukat iki taraf arasında iletişim kurarak arayı bulabilir. Ancak boşanma avukatları temsil ettikleri tarafında haklarını korumakla yükümlü olduğundan bu durum teknik açıdan arabuluculuk olarak kabul edilmez. Uzlaşmanın gidişatına göre dava çekişmeli ya da anlaşmalı olarak devam edebilir. Çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konular arabuluculuk kapsamına girmez. Ancak taraflar mal paylaşımı konusunda müzakere ederek anlaşma yoluyla çözüm bulunmasını isteyebilirler. Bu tür durumlarda ankara boşanma avukatı deneyimlerini ve birikimlerini ortaya koyarak süreci başarılı bir şekilde yönetebilir. Bireysel görüşmelerde taraflar arasında anlaşmazlık çıkma olasılığı oldukça yüksektir.

Aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan ankara boşanma avukatı boşanmak isteyen çiftlere destek verir. Aslında Türk hukuk sisteminde doğrudan ankara boşanma avukatı adı altında bir tanımlama yoktur. Bu ifade halk arasında verilmiştir. Alınan avukatlık hizmetinde amaç evlilik birliğinin yasal açıdan sona ermesini sağlamaktır. Süreci daha kolay ve basit hale getirmek için en iyi ankara boşanma avukatı ile çalışmakta fayda vardır. İşinde uzman olan avukat müvekkilini davanın her aşaması ile ilgili bilgilendirir. Süreci doğru yönetmek adına nafaka talebi var mı, müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı talebi var mı, maddi ve manevi tazminat talebi var mı, yeni medeni kanuna göre mal paylaşımı yapılması talebi var mı gibi soruların her birine yanıt ararlar. ankara boşanma avukatı tarafından müvekkile yöneltilen bu soruların yanıtı davanın doğru yönlendirilmesini sağlar. Boşanma sebepleri ve talepleri soru cevaplarına göre gerçeği yansıtacak şekilde belirlenir, ankara boşanma avukatı tarafından davanın hukuki temeli oluşturulur.

ankara boşanma avukatı
ankara boşanma avukatı

Boşanma Davası Nedir?

Evli olan kadın ve erkeğin hukuki yollardan bu evliliğine son vermesi talebi boşanma davası olarak isimlendirilir. Dava boyunca taraflara ankara boşanma avukatı destek olur. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmalarda her iki taraf da boşanmaya ilişkin şartları kabul eder ve süreç hızlı bir şekilde son bulur. Çekişmeli boşanmalarda ise adından da anlaşılacağı üzere anlaşmazlık söz konusudur ve dava tahmin edilenden daha uzun olabilir. ankara boşanma avukatı rolü bu davaların türlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Avukat ne kadar uzman ve tecrübeli olursa hukuki işlem o kadar rahat ilerleyecektir. Süreci daha basit kılmak adına avukatın profesyonel olduğu boşanma türüne göre tercih edilmesi kolaylık sağlayacaktır. Hizmet kalitesi, ankara boşanma avukatı donanımı ve hizmet karşılığı belirlenen ücret müvekkile uyuyorsa her iki taraf arasında anlaşma sağlanır. Boşanma sürecinde maliyetlerin yönetilmesi ankara boşanma avukatı tarafından belirlenecektir. Bu nedenle başlangıç aşamasında işinin hakkını veren kişiyle çalışmak avantajlı olacaktır.

Ankara boşanma avukatı müvekkilinin istediği sonuca ilişkin yol haritası çıkarır. Buna ilişkin derin analizler yapar ve davanın seyri ile sonuçlarını değerlendirir. Müvekkilini boşanma davasının türü ile ilgili olarak değerlendirir. Eğer mal rejimi uyuşmazlıkları varsa bunları çözüme kavuşturan ankara boşanma avukatı sorumluluklarının farkındadır. Nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konuların sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Mahkeme kararına göre hareket eden ankara boşanma avukatı müvekkilinin katılıp katılmayacağı davaları öğrenir. Boşanma davası boyunca müvekkiline dava aşamaları, süreleri ve tarihleri ile ilgili olarak bilgi verir. Evliliğin sonlanması sürecinde ankara boşanma avukatı yardımı almak davanın seyrini direkt değiştirebilir. Geniş görev alanına sahip olan avukatlar davanın her evresinde profesyonel hizmet desteği sunar. Eğer dava çekişmeli ise davalar ortalama 1-2 yıl boyunca devam edebilir. Anlaşmalı boşanmalar ise tam tersi olup 1-2 ay civarında son bulur. Eğer boşanma tek taraflı ise hakime sunulması ve ikna edici olması gereken bir haklı sebep aranır. Aksi halde boşanma davasının detayları tahmin edilemez olacaktır.

Tarafların boşanma davası taleplerinden sonra dava açılma süresi değişkenlik gösterebilir. Genellikle boşanma davası için 3 ile 7 ay gibi bir sürede mahkeme günü belirlenir. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da avukatının olmasına ihtiyaç yoktur. Dava anlaşmalı olduğundan taraflar arasında güven sorunu yaşanmaz ve süreç avukata velayet verilerek ilerleyebilir. Boşanmanın sebeplerini inceleyen ankara boşanma avukatı derin analizler yaparak anlaşmanın her türlü davada sürdürülmesini hedefler. Bu amaçla dava sürecini olumlu olarak etkileyecek hukuki stratejiler geliştirirler. Aslında Türk hukuk sisteminde hiçbir dava türü için avukat bulundurmak zorunlu değildir. Hakimler boşanma davalarında dosyayı sebebe göre incelerler ve bu sebebi doğru atamak adına ankara boşanma avukatı ile çalışmak faydalı olur. İşinde uzman olan bir avukatla çalışıldığında dava titizlikle takip edilecektir. Buna karşılık avukatın alacağı ücret her sene baro birliği tarafından ifade edilir. Yıllık düzenlenen liste en güncel ücretlendirme bilgilerini içerir ve ankara boşanma avukatı bu listedeki ücretlere göre hareket etmek durumundadır.

Boşanma davası duruşmalarında ankara boşanma avukatı mutlaka ilk duruşmaya katılır ve savunma yapar. Duruşmaya gelmeyen taraf bu sebepten dolayı hak kaybına uğrayabilir. Avukat bu durumun önlenmesi için müvekkilinin haklılığını koruyucu açıklamayı eksiksiz olarak yapacaktır. Açıklamalarda boşanmaya sebep teşkil eden durumun ispat edilmesi için bilgi verilir. Bununla ilgili olarak ankara boşanma avukatı hazırlık aşamasında mümkün olduğunca fazla tanık bulmaya çalışır. Tarafların gösterdiği bütün tanıkları hakimin dinleme zorunluluğu vardır. Bu sayede dava ile ilgili yeterli aydınlanma sağlanmış olur. ankara boşanma avukatı tanıklara direkt soru sorma hakkına sahiptir. Bu sayede tanıkların beyanlarındaki çelişkiler giderilebilir, dava daha açık hale gelebilir ve müvekkil lehine olan olgular ortaya çıkarılabilir. Dava süreci boyunca müvekkilinin yanında olan ankara boşanma avukatı eşler arası uyuşmazlığın hukuka uygun şekilde çözülmesini sağlar. Bu uyuşmazlık kesin olarak çözüldüğünde avukatın görevi sona erer ve hak kayıpları önlenmiş olur. Her iki taraf için de hak ve borçlar ankara boşanma avukatı tarafından tespit edilir. Dava sona erdiğinde akıllarda herhangi bir soru işareti kalmamış olacaktır.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan boşanma davaları kendi içerisinde üç temel türe ayrılır. Anlaşmalı boşanma, çekilmeli boşanma ve ayrı yaşamaya dayalı olarak boşanma şeklinde sınıflandırılır. ankara boşanma avukatı bu üç türün de en iyi şekilde tamamlanması için daima müvekkilinin yanındadır. Seçilen avukatın ilgili boşanma türünde profesyonel olması önemlidir. Dava türü ile ilgili tam bilgiye sahip olan ankara boşanma avukatı sayesinde evliliğin sonlanması süreci kontrollü şekilde ilerleyecektir.

Anlaşmalı boşanma: Bu boşanma türünde eşler boşanma konusunda hem fikir olmuşlardır. Her iki taraf da kısa süre içerisinde ve anlaşmazlık çıkmadan boşanmak ister. Duruşma öncesinde boşanmanın bütün detayları üzerinde anlaşmışlardır. Özellikle çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı konuları önceden konuşulup çözüme kavuşmuştur. Bu nedenle ankara boşanma avukatı eşliğinde gerçekleşen anlaşmalı boşanma davaları daha az maliyetli ve hızlı olmasıyla bilinir. Tarafların hür iradeleriyle evlilik birliğine son verdikleri bu dava ile ilgili detaylar Türk Medeni Kanun’unun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kanun koyucu tarafından karine olarak kabul edilmiştir. Hakim aksinin olup olmadığını araştırma yetkisine sahip değildir.

Çiftlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için evlilik birliği en az 1 yıl devam etmiş olmalıdır. Taraflar mahkeme huzurunda ankara boşanma avukatı desteğiyle beyanlarını dile getirmeli, eşler mahkemeye boşanmak için birlikte başvurmalıdır. Eşlerden biri dava için başvuru yaptığında diğer de onu kabul etmelidir. Boşanmaya konu olan taraflar tarafından hazırlanan sözleşmeyi hakim kabul etmelidir. Bu koşullar sağlandığı takdirde anlaşmalı boşanma için ankara boşanma avukatı eşliğinde talep iletilebilir. Taraflar dava için boşanma dilekçisini mahkemeye sunarlar ve duruşma günü için taraflara mahkeme tarafından tebligat gönderilir. Gönderim süreci mahkemenin yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Bazı hallerde uygulama aşamasına birkaç gün sonra geçilebilir. Dava sonrasında istinaf yoluna başvuru yapılmaması halinde dava bu sürenin sonunda kesin hüküm verilmiş olarak kabul edilir. Davaya ilişkin bilgilere taraflar e-devlet sistemi üzerinden erişebilirler. Bunun için gerekli harç ve giderlerin yatırılmış olması ve eşlere ilişkin bilgilerin mahkeme tarafından kaydedilmiş olması şartı aranır. Sonrasında bilgiler internet ortamından erişilebilir olacaktır.

Çekişmeli boşanma: En basit tabiri ile çekişmeli boşanma taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı boşanma türüdür. Bu dava türünde ankara boşanma avukatı ciddi görevlere sahiptir. Eşlerden birinin boşanmayı istemediği hallerde karşılaşılan çekişme hali anlaşmalı boşanmanın dışında kalan davalar için geçerlidir. Anlaşma sağlanamadığı için boşanma süreci çekişmenin derecesine bağlı olarak doğal şekilde uzar. Taraflar velayet, nafaka ya da mal paylaşımı gibi konularda herhangi bir anlaşmaya varamazlar. Bu nedenle çoğunlukla çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 5- 6 celse boyunca devam eder. İki celse arasında geçen süre ise ortalama 3 ya da 4 aydır. Bu durumda yaklaşık dava süresi en az 1.5 yıl olarak değerlendirilir. Boşanma süresinin 5 yıla kadar çıktığı durumlar da olur. Bu süreye temyiz ve istinaf süreçleri de dahil edilir.

Ankara boşanma avukatı tarafından sıklıkla karşılaşılan çekişmeli boşanma sebepleri incelendiğinde bunlar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik, terk sebebiyle boşanma, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme, pek kötü ya da onur kırıcı davranış, hayata kast etme, zina gibi durumlar yer alır. Bunların her biri ayrı ayrı boşanma sebebi olarak değerlendirilir. Bu nedenlere rağmen eşlerden biri boşanmayı istemezse bu durumda mahkeme davayı reddetmez ve mahkemeden elde edilen sonuca göre karar verebilir. Dava konusu mal paylaşımı ise çözüm olarak genellikle ortak konutun tahsisi kadınlarca talep edilir. Buna ilişkin gerekçe mahkeme tarafından haklı görülürse talep kabul edilebilir. Çekişmeli boşanma davasına kesin olarak yön verebilmek adına bazı detaylar delil olarak kabul edilir. Bunlar sosyal medya mesajları ve paylaşımları, fotoğraflar, kısa mesajlar, whatsapp ve benzeri mesajlaşma programları, otel kayıtları, banka ve kredi kartı kayıtları, not ve yazışmalar, mahkeme ilamları, pasaport giriş çıkış kayıtları ve diğer mahkeme dosyaları yer alır. Deliller davanın seyrini doğrudan değiştirir. Davayı hangi tarafın açtığının davanın gidişatı açısından fazladan herhangi bir avantajı yoktur. Önemli olan nokta dava içerisinde sunulan sebepler ve bilgilerdir. ankara boşanma avukatı profesyonelliği de davanın daha kaliteli ve aile hukuku alanına uygun şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Ayrı yaşama dayalı boşanma: Diğer bir boşanma türü olan ayrı yaşama dayalı boşanma aslında bir tür çekişmeli boşanma davasıdır. Genellikle bir tarafın boşanma için onay vermemesi halinde bu karara sıklıkla başvurulur. Bu dava çeşidine göre tarafların ortalama üç yıl boyunca ayrı yaşam sürdürmeleri istenir. Ayrı yaşanan sürenin resmi olarak tespit edilmesi önemlidir. Eşler en az bir yıl süreyle ayrı yaşadıklarında da buna ilişkin boşanma davası açabilirler. Davanın türüne ve içeriğine göre ankara boşanma avukatı görev ve sorumlulukları farklılık gösterecektir. Uzmanlık alanı o dava türü olan boşanmalarda süreç her zaman daha verimli şekilde ilerleyecektir. Yasalara göre evliliğin tarafları ortak hayatları sebebiyle ailenin huzuru, ekonomik güvenliği ve kişiliği ciddi derecede tehlikeye düştüğü durumda ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır. Buna ilişkin detaylı bilgiler Türk Medeni Kanunu madde 197’de “birlikte yaşamaya ara verilmesi” başlığı altında açıkça ifade edilmiştir. Bu tür durumlarda ankara boşanma avukatı her iki eşi de bu detaylar ile ilgili bilgi sahibi yapacaktır.

Ankara boşanma avukatı Ücretleri Ve Boşanma Masrafları

Günümüzde pek çok kişi boşanma maliyetlerinden dolayı endişe halindedir. ankara boşanma avukatı bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişidir. Var olan endişelerin giderilmesi ve boşanma süreci ile ilgili soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için doğrudan bir ankara boşanma avukatından yardım alınabilir. Özellikle bu konuda profesyonel olan ankara boşanma avukatı ile çalışmak her zaman avantajlı olacaktır.

Boşanma süreci hakkında düşünürken taraflar ilerleyen dönemdeki mali durumlarını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Avukat ücretleri ve dava masrafları devam eden dava sürecinde tahmin edilenden daha zorlayıcı olabilir. Bunu önlemek adına ankara boşanma avukatı ücretleri ve dava masraflarının neler olduğunu erkenden öğrenmek gerekir. Boşanma sonrasında mali durumu etkileyen en önemli hususlar nafaka, çocuk desteği ve mal paylaşımı olacaktır. Boşanma sürecine ilişkin maliyetleri yönetirken güvenilir ve deneyimli bir ankara boşanma avukatı ile çalışmak süreci en az zararla atlatmaya destek olacaktır. Hem manevi hem de maddi açıdan müvekkiline destek olan avukat daima daha fazla tercih edilir. Boşanma ekonomik yönden zorlu bir süreç olduğundan avukat ücretleri ve diğer hukuki masraflar göz ardı edilmemelidir.

ankara boşanma avukatı ücretleri belirlenirken taban fiyatlar için baro tarafından o yıl için belirlenen ücret tarifesi dikkate alınır. Avukatlar bu fiyatlara bağlı kalmak kaydıyla fiyatlarda değişiklikler yapabilirler. ankara boşanma avukatı uzmanlık alanı, tecrübesi ve dava yönetme şekli gibi özellikler fiyatların değişmesine neden olabilir. Hizmet bedeli olarak kabul edilen bu ücret çoğunlukla dava sürecinin başlangıcında verilir. Davanın karmaşık olup olmaması ve avukatın saat ücreti toplam dava maliyetinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Ancak bu süreçte fiyatlar yüksek diye yanlış bir avukat seçme olasılığına karşı da dikkatli olmak gerekir. Aksi halde dava sürecini kaybetme ve daha fazla kayıpla atlatma olasılığı yüksek olacaktır.

Boşanma sürecinde dava masrafları birkaç kalemden meydana gelir. Bunlar arasında tebligat masrafları, harçlar ve diğer hukuki masraflar yer alır. Harçlar kısmında boşanma davası açarken ödenmesi gereken tutar bulunur. Türkiye’deki hukuk mevzuatına göre belirlenen bu harç miktarı her yıl belli bir oranda artış gösterir. 2023 yılı için boşanma davası harç miktarı 1135,70 TL civarındadır. Bu tutar içerisinde çeşitli sabit ücretler vardır. Diğer bir kalem olan tebligat masrafları ise davaya konu olan belgelerin taraflara gönderilmesini kapsar. Davayla ilgili diğer resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi için bu masrafların karşılanması gerekir. Tebligatlar normal, hızlı ve e-tebligat şeklinde yapılabilir. Bunlar için talep edilecek ücret birbirinden farklıdır. Elektronik tebligat en uygun fiyatlı işlem grubundadır. ankara boşanma avukatı bunlar hakkında müvekkil lehine karar verecektir. Davalardaki diğer hukuki masraflar kalemi ise tanık ifadeleri, ekspertiz raporları, çeviri hizmetleri ve diğer hukuki işlemlere ilişkin masrafları içerir. Bunlar ödenmediği takdirde süreç eksik kalacak ve sıkıntılar çıkacaktır. Bunların önlenmesi için ankara boşanma avukatı başlangıç sürecinde tarafları maddi manevi tüm detaylar ile ilgili bilgilendirir.

Ankara boşanma avukatı tarafından yürütülen boşanma davasında her bir masraf öneme sahiptir. Maliyetlerin minimize edilebilmesi için güvenilir ve alanında uzmanlaşmış bir ankara boşanma avukatı ile çalışmak gerekir. Bütün hukuki işlemler müvekkil adına avukat tarafından yapılacaktır. Daima müvekkilin hakları ve çıkarları avukat tarafından korunacaktır. Böylece zorlu olan boşanma süreci mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde atlatılmış olacaktır.

Davacılar davaya ilişkin har ve giderleri mahkeme veznesine peşin olarak yatırırlar. Mahkemeye yalnızca dilekçenin verilmesi davanın açılması için yeterli değildir. Eğer harç ve giderlerde eksiklik varsa hakim bunları tamamlaması için davacıya ek bir süre verir. Bu süre bitmesine rağmen giderler ve harçlar hala tamamlanmamış ise dava açılmamış sayılır. Toplam dava açma maliyeti ya davanın ne kadara açılacağı dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, davada dinlenecek tanık sayısı ve başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceği gibi ölçütlere göre farklılık gösterir. Eğer bunlardan biri ya da birkaçı varsa maliyetlerde artış görülebilir.

Dava sonunda ödenmesine karar verilen nafaka ve tazminatlar da toplam maliyetin belirlenmesinde dikkate alınabilir. Yoksulluk nafakası ve maddi tazminat taraflarca toptan ya da durumun gerekliliklerine göre irat şeklinde ödenebilir. Ancak manevi tazminat halinin irat biçiminde ödenmesine imkan yoktur. Eğer taraflardan biri ölürse ya da yeniden evlenirse irat şeklinde ödenmesine karar verilen nafaka ya da maddi tazminat kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Hakkaniyet ya da taraflardan birinin maddi durumunun değişmesi halinde irat miktarının artmasına ya da azalmasına karar verilebilir. İstem halinde hakim önceden irat şeklinde ödenmesine karar verdiği nafaka ya da maddi tazminatı ilerleyen yıllarda eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına göre ne miktarda ödeyeceğini düzenleyebilir.

ankara boşanma avukatı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evlilik birliğine son vermek isteyen herkes en iyi ankara boşanma avukatı ile çalışmak ister. Bu avukatı kısa sürede bulabilmek için bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekir. Avukatla birlikte geleceğe dönük kararlar alınacağından bunu şansa bırakmamak ve seçici davranmak mühimdir. Boşanma esnasında taraflar çeşitli duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabildiğinden karar vermekte güçlük çekebilirler. Bu tür durumlarda sakin kalmaya çalışılıp avukat tercihi ihmal edilmemelidir. Her avukat farklı yetkinliklere sahip olup boşanmanın türüne uygun avukat seçilmelidir. Çekişmeli boşanma davaları ülkemizde yaygın görüldüğünden avukatın bu alanda tecrübesinin bulunması her zaman avantajdır.

ankara boşanma avukatı evliliğini bitirmek isteyen çiftlere aile hukuku ve medeni hukuk alanlarından yardım alarak destek verir. Bunun bilincinde olan, belli bir alanda uzmanlaşmış avukat tercih edilebilir. Zorlayıcı ve teknik prosedürlerin yoğunlukta olduğu boşanma süreci işinde uzman bir avukat ile kolaylaşacaktır. Sürecin hızlı ve etkin şekilde ilerleyebilmesi için tecrübeli avukatlar ile çalışılmalıdır. ankara boşanma avukatı tecrübelerini öğrenmek adına geçmiş dönemlere ait işlerine göz atılabilir. Referans incelemesi olarak da nitelendirilen bu bilgiler kazanılan davaları görmeye de yardımcı olacaktır. Kazanılan dava sayısının fazlalığı, müvekkillere olan olumlu yaklaşımlar avukat tecrübelerini pozitif etkileyen durumlardır. Bunlar boşanma taraflarını ikna edici özelliklere olarak değerlendirilebilir.

ankara boşanma avukatı da dahil olmak üzere bütün avukatlarda gelişmiş iletişim yeteneği olmalıdır. Müvekkili ile açık, anlaşılır ve düzenli iletişim kuran avukatlar için müvekkil memnuniyeti her zaman daha fazladır. Bu iletişim boşanma sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından öneme sahiptir. Gidişat hakkında sürekli bilgi veren ankara boşanma avukatı müvekkilin aklındaki bütün soru işaretlerini giderir. Müvekkili ile her adımda iletişimde olan avukat bu sayede evliliğe dair bütün detaylara da daha iyi hakim olur. Olumlu ya da olumsuz tüm yaşanmışlıkların eksiksiz olarak bilinmesi boşanma sebeplerinin net şekilde oluşturulmasına yardım eder. Bu durum dava sürecinin hızlıca sonuçlanmasına katkıda bulunur.

Hukuk sürekli güncellemelerin hakim olduğu bir alan olduğundan ankara boşanma avukatı kendi alanını ilgilendiren konuları sürekli takipte kalmalıdır. Bu sayede müvekkil lehine kullanılacak detayları yakalamak ve bunları kullanmak kolay olacaktır. Meydana gelen güncel bir gelişme dava gidişatını bir anda tam tersine çevirebilir. Avukatın olayları tarafsızca değerlendirme etik açıdan oldukça önemlidir. Edindiği bilgileri müvekkilin haklarını koruyacak şekilde yorumlayabilen işinde uzman ankara boşanma avukatı davanın hakkını verecektir. Eğer avukat yalnızca davanın olumlu sonuçlanacağına dair vaatler veriyorsa bu durumda biraz daha dikkatli davranmak gerekir. Hiçbir avukat bunu net olarak bilemez. Davalarda hakimin takdir yetkisi olduğundan süreç beklenmedik şekilde uzayabilir ya da sonlanabilir. Bu nedenle seçim aşamasında temkinli davranılmalıdır.

Doğru ankara boşanma avukatı ile çalışabilmek için avukatın hem teorik hem de pratik açıdan yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Empati yeteneğini kullanabilen ve davasının bütün detaylarına hakim olan avukat her zaman doğru seçimdir. Geçmiş iş tecrübelerinde özellikle boşanma davası tecrübeleri bulunan avukatlar ilk tercihler arasında yer almalıdır. Diğer davalar ile kıyaslandığında boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanma olasılığı yüksektir. Seçilen ankara boşanma avukatı işine ne kadar yetkinse bu süreç o kadar kısa sürede tamamlanabilir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan avukat doğru delil ve bilgilerle hukuki süreci başarıyla yönetir. Ön hazırlık sürecini geniş tutan, aramalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapan, müvekkili ile güven ilişkisi kuran ankara boşanma avukatı ideal tercih olacaktır.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

Hemen Arayın: +90 552 846 94 30 ve alanında uzman avukatlarımızdan randevu alın.