Boşanma Süreci ve Avukat Seçimi
Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Boşanma çiftlerin evlilik birliklerini yasal olarak sona erdirmesi işlemidir. Her ne olursa olsun boşanma süreci genel olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma öncesi edinilen mallar, çocukların velayeti, nafaka ve diğer konular bir araya geldiğinde oldukça önemli yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu bölümde boşanma süreci ele alınarak en çok merak edilen soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır.

Boşanma Nedir?

Boşanma nedir? Boşanma; çeşitli sebeplerle artık bitme noktasına gelen bir evliliğin, mahkeme kararıyla yasal olarak sona erdirilmesidir. Bu işlem bazen çiftlerin birlikte verdikleri ortak kararla bazen de bir tarafın diğer tarafa açtığı dava ile başlar. Zira boşanma süreci yıpratıcı ve telafisi imkansız sonuçlar doğurabilecek boyutta olabilmektedir. Bu nedenle haklarınızı bilmeniz veya  bu konuda uzman bir avukat desteği almanız önemli olabilir.

Evli olan kadın ve erkeğin hukuki yollardan bu evliliğine son vermesi talebi boşanma davası olarak isimlendirilir. Anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmalarda her iki taraf da boşanmaya ilişkin şartları kabul eder ve süreç hızlı bir şekilde son bulur. Çekişmeli boşanmalarda ise adından da anlaşılacağı üzere anlaşmazlık söz konusudur ve dava tahmin edilenden daha uzun olabilir. Boşanma davalarında bir avukat ne kadar uzman ve tecrübeli olursa hukuki işlem o kadar rahat ilerleyecektir. Süreci daha basit kılmak adına avukatın profesyonel olduğu boşanma türüne göre tercih edilmesi kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle başlangıç aşamasında işinin hakkını veren kişiyle çalışmak avantajlı olacaktır.

Bir boşanma davasında avukat müvekkilinin istediği sonuca ilişkin yol haritası çıkarır. Buna ilişkin derin analizler yapar ve davanın seyri ile sonuçlarını değerlendirir. Müvekkilini boşanma davasının türü ile ilgili olarak değerlendirir. Eğer mal rejimi uyuşmazlıkları varsa bunları çözüme kavuşturan avukat sorumluluklarının farkındadır. Nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konuların sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlar. Boşanma davası boyunca müvekkiline dava aşamaları, süreleri ve tarihleri ile ilgili olarak bilgi verir.

Geniş görev alanına sahip olan avukatlar davanın her evresinde profesyonel hizmet desteği sunar. Eğer dava çekişmeli ise davalar ortalama 1-2 yıl boyunca devam edebilir. Anlaşmalı boşanmalar ise tam tersi olup 1-2 ay civarında son bulur. Eğer boşanma tek taraflı ise hakime sunulması ve ikna edici olması gereken bir haklı sebep aranır. Aksi halde boşanma davasının detayları tahmin edilemez olacaktır.

Tarafların boşanma davası taleplerinden sonra dava açılma süresi değişkenlik gösterebilir. Genellikle boşanma davası için 3 ile 7 ay gibi bir sürede mahkeme günü belirlenir. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da avukatının olmasına ihtiyaç yoktur. Dava anlaşmalı olduğundan taraflar arasında güven sorunu yaşanmaz ve süreç avukata velayet verilerek ilerleyebilir. Bu amaçla dava sürecini olumlu olarak etkileyecek hukuki stratejiler geliştirirler. Aslında Türk hukuk sisteminde hiçbir dava türü için avukat bulundurmak zorunlu değildir. İşinde uzman olan bir avukatla çalışıldığında dava titizlikle takip edilecektir. Buna karşılık avukatın alacağı ücret her sene baro birliği tarafından ifade edilir. Yıllık düzenlenen liste en güncel ücretlendirme bilgilerini içerir ve bir avukat bu listedeki ücretlere göre hareket etmek durumundadır.

Boşanma davası duruşmalarında avukat mutlaka ilk duruşmaya katılır ve savunma yapar. Duruşmaya gelmeyen taraf bu sebepten dolayı hak kaybına uğrayabilir. Avukat bu durumun önlenmesi için müvekkilinin haklılığını koruyucu açıklamayı eksiksiz olarak yapacaktır. Açıklamalarda boşanmaya sebep teşkil eden durumun ispat edilmesi için bilgi verilir. Tarafların gösterdiği bütün tanıkları hakimin dinleme zorunluluğu vardır. Bu sayede dava ile ilgili yeterli aydınlanma sağlanmış olur. Bu sayede tanıkların beyanlarındaki çelişkiler giderilebilir, dava daha açık hale gelebilir ve müvekkil lehine olan olgular ortaya çıkarılabilir. Bu uyuşmazlık kesin olarak çözüldüğünde avukatın görevi sona erer ve hak kayıpları önlenmiş olur. Dava sona erdiğinde akıllarda herhangi bir soru işareti kalmamış olacaktır.

Dava Sürecince Avukat Bulundurmalı mıyım?

Boşanma davalarında aile hukuku ile alakalı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan avukatlar boşanma haricinde velayet, nafaka, mal paylaşımı ve benzer davalara girer. Bu avukatlara aile avukatı da denir. Evliliğin sonlandırılmasının istendiği hallerde profesyonel hukuki yardım almak tarafların daha fazla yıpranmasını önleyecektir.

Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da avukatlar belli bir hazırlık süreci geçirirler. Bu hazırlık aşamasında kendileri tıpkı evliliğin içinde yaşıyormuş gibi her bir detayı öğrenirler ve olaylara tamamen hakim olurlar. Bu noktada müvekkilin avukattan olumlu ya da olumsuz herhangi bir bilgi saklamaması gerekir. Aksi halde davada avukat zor duruma düşebilir ve dava tehlikeye girer. Dinlediği olaylardan yola çıkan avukat boşanma sebeplerini tek tek belirler ve dava dosyasına dahil eder. Ülkemizde geçerli olan hukuk sistemine göre her boşanmanın bir sebebi bulunması gerekir. Bu sebepler de dava öncesinde avukat tarafından netleştirilir.

Avukat duruşma için hazırlık yaparken dava için yeterli ve makul nedenler olup olmadığını araştırır. Kendisine anlatılan olaylardan yola çıkarak geçerli sebepleri bulmaya çalışır. Bu sebepler arasında aldatma, eşlerden birinin akıl hastalığı olması, küçük düşürücü bir suç işlenip işlenmediği, evlilik birliğinin taraflardan biri için çekilemeyecek seviyede yerinden sarsılıp sarsılmadığı, tarafların haksız bir nedenle ortak konutu terk etmesi gibi durumların varlığına bakılır. Eşlerden birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, diğerinin hayatına kast edip etmediği, onur kırıcı davranışta ya da kötü muamelede bulunup bulunmadığı gibi durumların olup olmadığı tespit edilir. Bunların doğru şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Davaya bakan hakim sebeplerin varlığına göre dosyaya bakacaktır. Aksi halde eksik kalan noktalar olabilir, tüm hazırlık titizlikle takip edilmelidir.

Tarafların bir araya gelmesini sağlayan avukat iki taraf arasında iletişim kurarak arayı bulabilir. Ancak boşanma avukatları temsil ettikleri tarafında haklarını korumakla yükümlü olduğundan bu durum teknik açıdan arabuluculuk olarak kabul edilmez. Uzlaşmanın gidişatına göre dava çekişmeli ya da anlaşmalı olarak devam edebilir. Çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konular arabuluculuk kapsamına girmez. Ancak taraflar mal paylaşımı konusunda müzakere ederek anlaşma yoluyla çözüm bulunmasını isteyebilirler. Bu tür durumlarda avukat deneyimlerini ve birikimlerini ortaya koyarak süreci başarılı bir şekilde yönetebilir. Bireysel görüşmelerde taraflar arasında anlaşmazlık çıkma olasılığı oldukça yüksektir.

Bu ifade halk arasında verilmiştir. Alınan avukatlık hizmetinde amaç evlilik birliğinin yasal açıdan sona ermesini sağlamaktır. İşinde uzman olan avukat müvekkilini davanın her aşaması ile ilgili bilgilendirir. Süreci doğru yönetmek adına nafaka talebi var mı, müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı talebi var mı, maddi ve manevi tazminat talebi var mı, yeni medeni kanuna göre mal paylaşımı yapılması talebi var mı gibi soruların her birine yanıt ararlar. Boşanma sebepleri ve talepleri soru cevaplarına göre gerçeği yansıtacak şekilde belirlenir.

Avukat Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Evlilik birliğine son vermek isteyen herkes uzman bir avukat ile çalışmak ister. Bu avukatı kısa sürede bulabilmek için bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekir. Avukatla birlikte geleceğe dönük kararlar alınacağından bunu şansa bırakmamak ve seçici davranmak mühimdir. Boşanma esnasında taraflar çeşitli duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayabildiğinden karar vermekte güçlük çekebilirler. Bu tür durumlarda sakin kalmaya çalışılıp avukat tercihi ihmal edilmemelidir. Her avukat farklı yetkinliklere sahip olup boşanmanın türüne uygun avukat seçilmelidir. Çekişmeli boşanma davaları ülkemizde yaygın görüldüğünden avukatın bu alanda tecrübesinin bulunması her zaman avantajdır.

Bunun bilincinde olan, belli bir alanda uzmanlaşmış avukat tercih edilebilir. Zorlayıcı ve teknik prosedürlerin yoğunlukta olduğu boşanma süreci işinde uzman bir avukat ile kolaylaşacaktır. Sürecin hızlı ve etkin şekilde ilerleyebilmesi için tecrübeli avukatlar ile çalışılmalıdır.

Avukatın tecrübelerini öğrenmek adına geçmiş dönemlere ait işlerine göz atılabilir. Referans incelemesi olarak da nitelendirilen bu bilgiler kazanılan davaları görmeye de yardımcı olacaktır. Kazanılan dava sayısının fazlalığı, müvekkillere olan olumlu yaklaşımlar avukat tecrübelerini pozitif etkileyen durumlardır. Bunlar boşanma taraflarını ikna edici özelliklere olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak avukatlarda gelişmiş iletişim yeteneği olmalıdır. Müvekkili ile açık, anlaşılır ve düzenli iletişim kuran avukatlar için müvekkil memnuniyeti her zaman daha fazladır. Bu iletişim boşanma sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından öneme sahiptir. Müvekkili ile her adımda iletişimde olan avukat bu sayede evliliğe dair bütün detaylara da daha iyi hakim olur. Olumlu ya da olumsuz tüm yaşanmışlıkların eksiksiz olarak bilinmesi boşanma sebeplerinin net şekilde oluşturulmasına yardım eder. Bu durum dava sürecinin hızlıca sonuçlanmasına katkıda bulunur.

Bu sayede müvekkil lehine kullanılacak detayları yakalamak ve bunları kullanmak kolay olacaktır. Meydana gelen güncel bir gelişme dava gidişatını bir anda tam tersine çevirebilir. Avukatın olayları tarafsızca değerlendirme etik açıdan oldukça önemlidir. Eğer avukat yalnızca davanın olumlu sonuçlanacağına dair vaatler veriyorsa bu durumda biraz daha dikkatli davranmak gerekir. Hiçbir avukat bunu net olarak bilemez. Davalarda hakimin takdir yetkisi olduğundan süreç beklenmedik şekilde uzayabilir ya da sonlanabilir. Bu nedenle seçim aşamasında temkinli davranılmalıdır.

Bir diğer hususta avukatın hem teorik hem de pratik açıdan yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir. Empati yeteneğini kullanabilen ve davasının bütün detaylarına hakim olan avukat her zaman doğru seçimdir. Geçmiş iş tecrübelerinde özellikle boşanma davası tecrübeleri bulunan avukatlar ilk tercihler arasında yer almalıdır. Diğer davalar ile kıyaslandığında boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanma olasılığı yüksektir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan avukat doğru delil ve bilgilerle hukuki süreci başarıyla yönetir. Ön hazırlık sürecini geniş tutan, aramalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapan, müvekkili ile güven ilişkisi kuran avukat ideal tercih olacaktır.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci çiftlerin veya yukarıda izah ettiğimiz şekilde taraflardan birisinin boşanma kararı alması ile başlar. Ancak aile mahkemesine verilecek bir dilekçe ile süreç yasal olarak başlamış olur. Ardından mahkeme ön inceleme yapar, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm ile birlikte karar verilmiş olur. Eğer kararın temyizi söz konusu olur ise yüksek mahkemenin kararı incelemesi ile karar kesinleşmiş olur.

Aile Mahkemesine verilen dilekçe sonrası ortalama olarak 3 ile 6 ay arasında (bazen daha farklı süreler de olabilmektedir) duruşma günü verilir.

Boşanma kararı alan çiftler mahkemeye başvurmadan önce anlaşmaya varabilirler. Bu anlaşma, mal rejimi, nafaka, çocukların velayeti v.b. gibi konularını içerebilir. Bu durumda gerçekleşen davaya anlaşmalı boşanma davası denir ve bu çok büyük bir aksilik olmaz ise tek celsede tamamlanabilir.

Ancak ortada bir ihtilaf var ise bu sefer dava çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye başlar. Bu da uzun zaman alabilecek bir süreçtir.

Boşanma Sürecinde Faturaları Kim Öder?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de budur? Boşanma sürecinde ev aidatı, elektrik, su v.b. gibi faturaları kim öder. Bunlar tedbir nafakası kapsamında değerlendirilebilir mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki bu konunun tedbir nafakası ile bir ilgisi yoktur. Hukuki bir sorun yaşamamak adına bu ücretleri evin yasal sahibi olan kişinin ödemesi belki de en doğrusudur.  Mahkeme yargılama sonrasında bu tür ve buna benzer giderleri kimin karşılayacağına karar verecektir. Ancak Yargıtay bu konuda genel olarak düzenli geliri olan eş lehine tedbir nafakası verilemeyeceği konusunda kararlar vermektedir. Bu arada yeri gelmişken bir alt başlıkta tedbir nafakasını izah edelim.

Tedbir Nafakası

Tedibr nafakası nedir? Tedbir nafakası; boşanma davasının açılmasından sonuçlanıncaya kadar geçen sürede eşlerden birinin barınması ve geçiminin temin edilmesi için mahkeme tarafından tahsis edilen bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte ortadan kalkar.

Boşanma Sürecinde Çocuklar Kimde Kalır?

Özellikle belirtmek gerekir ki, Medeni Kanunumuz çocuklar ve aile birliğinin korunması konusunda çok hasas yaklaşmakta ve Mahkemeler de bu konuda titiz davranmaktadırlar. Çocukların velayeti konusu önemli olmakla beraber genel olarak çocukların menfaatlerinin korunması temel konu olmaktadır. Bu anlamda boşanma sürecinde, Mahkemece çocukların menfaatlerine en uygun yerde kalmaları konusunda karar verilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davaları, davanın açılması, ön inceleme, uyuşmazlıkların çözümü, duruşmalar ve temyiz sürecinden oluşmaktadır. Boşanma davası ne kadar sürer? Eğer bir anlaşmalı boşanma davası ise 1 ile 3 ay arasında, bazen tek celsede sonuçlanmaktadır. Eğer çekişmeli boşanma davası ise az önce saydığımız nedenlere bağlı olarak 2 ila 5 yıl arasında değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında süreci, uyuşmazlıkların çözümü yaklaşık olarak belirleyebilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davası açılması için yazılı bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma davası ise dilekçe ekine anlaşma protokolü konulmalıdır. Çekişmeli boşanma davası ise dilekçe ekine boşanma nedenlerine ilişkin ileri sürülen hususlar, deliller ve diğer belgeler eklenmelidir.

E – Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılır mı?

E-devlet üzerinden boşanma davası açmak mümkündür? Bunun için  https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresinden size uygun olan giriş seçenekleri ile girerek bir boşanma dava dilekçesi sunmak gerekir. Ancak bu dilekçe UYAP sisteminin kullanmış olduğu UDF formatında hazırlanmalıdır. Bunun için öncelikle Uyap Doküman Editörü uygulaması indirilerek bilgisayarınıza kurulması gerekmektedir. Ardından, yazmış olduğunuz dilekçeyi uyap döküman editörüne kopyalayarak kayıt altına almalı ve sonra da vatandaş uyap portal adresi üzerinden Mahkemeye sunmalısınız.

Boşanma Davası Ücretleri

Öncelikle belirtmek gerekir ki sadece boşanma değil, hemen hemen her dava için Ankara Barosu veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye edilen en düşük ücret bedeli yayınlanır ve avukatlar bu ücret tarifesine uymaya çalışırlar. Bunlar vekalet ücretidir. Ancak boşanma davalarında ücret belirlerken avukatlar bir takım kriterleri göz önünde bulundurarak karar verirler. Örneğin davanın türü, avukatın deneyimi, davanın zorluk dereceği v.b. gibi bir takım faktörler ücret belirlemede etkili olmaktadır.

Boşanma Davası Avukat Ücreti 2024

Boşanma davalarında avukat ücreti hakkında yukarıdaki açıklama kapsamında net bir ücret belirlemek zor olmakla birlikte Ankara Barosu avukat iş sahibi arasındaki en az ücret çizelgesine göre Aile Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler başlığı altında 2024 yılı tavsiye edilen boşanma ücretleri şu şekildedir.

Boşanma Davaları Avukatlık Ücreti 2024 ile ilgili olarak

 1. Anlaşmalı boşanma davaları : 45.200,00 TL
 2. Çekişmeli Boşanma Davaları : 70.600,00 TL
 3. Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları 70.600,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %16 sı olarak ücretlendirilmiştir.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu Madde 168 de boşanma davasında yetkili mahkeme tanımlanmıştır. Buna göre boşanma davasında yetkili mahkeme; boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nerede açılır? Kanun gereği boşanma davaları aile mahkemelerinde açılır? Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olur. Bu durumda boşanma davası yukarıda belirtilen Aile Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davaları hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Dolayısıyla boşanma dava dilekçesi de Hukuk Muhakameleri Kanunu kapsamında tanımlanan usule göre hazırlanmalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 119 a göre dava dilekçesinde bazı başlıklar bulunmalıdır. Boşanma dava dilekçesi örneği aşağıdaki şekilde olmalıdır.

 1. Mahkemenin adı.
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
 8. Dayanılan hukuki sebepler.
 9. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
 10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Madde 119/2 ye göre de “Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla boşanma dava dilekçesi davanın düzgün bir şekilde açılması ve bir hak kaybı yaşamamak adına önem arzetmektedir.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma çeşitleri nelerdir? Hukuk sistemimizde anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların en az 1 yıldır evli olması ve eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma kolay gibi gözüktüğü için taraflar genelde kendi aralarında protokol hazırlayarak boşanmayı tercih etmektedirler. Zira Anlaşmalı boşanma protokolü hatalı ve eksik hazırlanırsa boşanma sonrası nafaka artırımı veya malvarlığı paylaşımı gibi başka davalarla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununda çekişmeli boşanma davası açabilmek için nedenler özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri şeklinde iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir.

Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan boşanma davaları kendi içerisinde üç temel türe ayrılır. Anlaşmalı boşanma, çekilmeli boşanma ve ayrı yaşamaya dayalı olarak boşanma şeklinde sınıflandırılır. Seçilen avukatın ilgili boşanma türünde profesyonel olması önemlidir. Dava türü ile ilgili tam bilgiye sahip olan avukat sayesinde evliliğin sonlanması süreci kontrollü şekilde ilerleyecektir.

Anlaşmalı boşanma: Bu boşanma türünde eşler boşanma konusunda hem fikir olmuşlardır. Her iki taraf da kısa süre içerisinde ve anlaşmazlık çıkmadan boşanmak ister. Duruşma öncesinde boşanmanın bütün detayları üzerinde anlaşmışlardır. Özellikle çocukların velayeti, nafaka ve mal paylaşımı konuları önceden konuşulup çözüme kavuşmuştur. Bu nedenle avukat eşliğinde gerçekleşen anlaşmalı boşanma davaları daha az maliyetli ve hızlı olmasıyla bilinir. Tarafların hür iradeleriyle evlilik birliğine son verdikleri bu dava ile ilgili detaylar Türk Medeni Kanun’unun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kanun koyucu tarafından karine olarak kabul edilmiştir. Hakim aksinin olup olmadığını araştırma yetkisine sahip değildir.

Çiftlerin anlaşmalı boşanabilmeleri için evlilik birliği en az 1 yıl devam etmiş olmalıdır. Taraflar mahkeme huzurunda beyanlarını dile getirmeli, eşler mahkemeye boşanmak için birlikte başvurmalıdır. Eşlerden biri dava için başvuru yaptığında diğer de onu kabul etmelidir. Boşanmaya konu olan taraflar tarafından hazırlanan sözleşmeyi hakim kabul etmelidir. Bu koşullar sağlandığı takdirde anlaşmalı boşanma için talep iletilebilir. Taraflar dava için boşanma dilekçisini mahkemeye sunarlar ve duruşma günü için taraflara mahkeme tarafından tebligat gönderilir. Gönderim süreci mahkemenin yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Bazı hallerde uygulama aşamasına birkaç gün sonra geçilebilir. Dava sonrasında istinaf yoluna başvuru yapılmaması halinde dava bu sürenin sonunda kesin hüküm verilmiş olarak kabul edilir. Davaya ilişkin bilgilere taraflar e-devlet sistemi üzerinden erişebilirler. Bunun için gerekli harç ve giderlerin yatırılmış olması ve eşlere ilişkin bilgilerin mahkeme tarafından kaydedilmiş olması şartı aranır. Sonrasında bilgiler internet ortamından erişilebilir olacaktır.

Çekişmeli boşanma: En basit tabiri ile çekişmeli boşanma taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamadığı boşanma türüdür. Eşlerden birinin boşanmayı istemediği hallerde karşılaşılan çekişme hali anlaşmalı boşanmanın dışında kalan davalar için geçerlidir. Anlaşma sağlanamadığı için boşanma süreci çekişmenin derecesine bağlı olarak doğal şekilde uzar. Taraflar velayet, nafaka ya da mal paylaşımı gibi konularda herhangi bir anlaşmaya varamazlar. Bu nedenle çoğunlukla çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 5- 6 celse boyunca devam eder. İki celse arasında geçen süre ise ortalama 3 ya da 4 aydır. Bu durumda yaklaşık dava süresi en az 1.5 yıl olarak değerlendirilir. Boşanma süresinin 5 yıla kadar çıktığı durumlar da olur. Bu süreye temyiz ve istinaf süreçleri de dahil edilir.

Sıklıkla karşılaşılan çekişmeli boşanma sebepleri incelendiğinde bunlar arasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması yani şiddetli geçimsizlik, terk sebebiyle boşanma, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme, pek kötü ya da onur kırıcı davranış, hayata kast etme, zina gibi durumlar yer alır. Bunların her biri ayrı ayrı boşanma sebebi olarak değerlendirilir. Bu nedenlere rağmen eşlerden biri boşanmayı istemezse bu durumda mahkeme davayı reddetmez ve mahkemeden elde edilen sonuca göre karar verebilir. Dava konusu mal paylaşımı ise çözüm olarak genellikle ortak konutun tahsisi kadınlarca talep edilir. Buna ilişkin gerekçe mahkeme tarafından haklı görülürse talep kabul edilebilir. Çekişmeli boşanma davasına kesin olarak yön verebilmek adına bazı detaylar delil olarak kabul edilir. Bunlar sosyal medya mesajları ve paylaşımları, fotoğraflar, kısa mesajlar, whatsapp ve benzeri mesajlaşma programları, otel kayıtları, banka ve kredi kartı kayıtları, not ve yazışmalar, mahkeme ilamları, pasaport giriş çıkış kayıtları ve diğer mahkeme dosyaları yer alır. Deliller davanın seyrini doğrudan değiştirir. Davayı hangi tarafın açtığının davanın gidişatı açısından fazladan herhangi bir avantajı yoktur. Önemli olan nokta dava içerisinde sunulan sebepler ve bilgilerdir.

Ayrı yaşama dayalı boşanma: Diğer bir boşanma türü olan ayrı yaşama dayalı boşanma aslında bir tür çekişmeli boşanma davasıdır. Genellikle bir tarafın boşanma için onay vermemesi halinde bu karara sıklıkla başvurulur. Bu dava çeşidine göre tarafların ortalama üç yıl boyunca ayrı yaşam sürdürmeleri istenir. Ayrı yaşanan sürenin resmi olarak tespit edilmesi önemlidir. Eşler en az bir yıl süreyle ayrı yaşadıklarında da buna ilişkin boşanma davası açabilirler. Uzmanlık alanı o dava türü olan boşanmalarda süreç her zaman daha verimli şekilde ilerleyecektir. Yasalara göre evliliğin tarafları ortak hayatları sebebiyle ailenin huzuru, ekonomik güvenliği ve kişiliği ciddi derecede tehlikeye düştüğü durumda ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır. Buna ilişkin detaylı bilgiler Türk Medeni Kanunu madde 197’de “birlikte yaşamaya ara verilmesi” başlığı altında açıkça ifade edilmiştir.

Özel Boşanma Nedenleri:

 • Zina
 • Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Genel Boşanma Nedenleri:

 • Geçimsizlik
 • Hakaret
 • Şiddet
 • Güven sarsıcı davranış
 • Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi çok sayıda genel boşanma nedeni mevcuttur.

Bir evlilikte özel boşanma sebebi varsa davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlamak yeterlidir. Genel boşanma sebepleri olduğu takdirde boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Yine aile hukukunun alt dalları olan, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutları, nişanlanma, vesayet, kayyımlık gibi alanlar da hukuki destek ile takip edilmesi gereken, hassas süreçler içeren alanlardır.

Boşanma Davasında Avukatın Rolü?

Boşanma davalarında doğru avukat seçimi gerçekten önemlidir. Boşanma süreci hukuki süreçin karmaşıklığı, müvekkilin haklarının doğru ve tam bir şekilde korunabilmesi, nafaka, velayet gibi konular açısından önemlidir. Yukarıda boşanma davalarında avukat nasıl seçilmeli ve avukatın rolü hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Avukatsız Boşanma Olur mu?

Avukatsız boşanma davası elbette ki olur? Kendinizi bir avukat ile temsil ettirmeden boşanma davası açabilirsiniz. Bunun için bu yazımızın üst bölümünde davanın nasıl ve nereye açılacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kısaca özetlersek, öncelikle yetkili mahkemeye, Aile Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvuruda bulunursunuz. Ardından süreç yukarıda özetlediğimiz şekilde devam eder.

Boşanma Davasının Kimin Açtığı Önemli mi?

Boşanma davasını kimin açtığı önemli mi sorusu çokça sorulan sorulardan birisidir. Esasen boşanma davasını kimin açtığının hiç bir önemi yoktur. Mahkeme davayı kimin açtığından ziyade, dilekçede boşanma nedenleri olarak ileri sürülen hususları, delillerin doğrulunu ve dava dilekçesine ve boşanmaya konu diğer hususlara dikkat edecektir. Bu nedenle boşanma davasını kimin açtığı önemli değildir?

Sosyal Medya Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Bu konu en çok merak edilen konulardan birisidir. Hukuk sistemimizde ve yerleşik yargıtay içtihatlarında sosyal medya üzerinden elde edilen kayıtların delil olarak değerlendirilebilmesi için hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sosyal medya kayıtları elbette delil niteliği taşır ancak hukuka uygun şekilde elde edilmesi bu konuda önemlidir.

Avukatlarımız tarafından bu konuda daha önce yazılmış olan sosyal medya kayıtları boşanma davasında delil olur mu? Başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Ücretleri Ve Boşanma Masrafları

Günümüzde pek çok kişi boşanma maliyetlerinden dolayı endişe halindedir. Var olan endişelerin giderilmesi ve boşanma süreci ile ilgili soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için hukuki destek alınabilir.

Boşanma süreci hakkında düşünürken taraflar ilerleyen dönemdeki mali durumlarını mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Avukat ücretleri ve dava masrafları devam eden dava sürecinde tahmin edilenden daha zorlayıcı olabilir. Boşanma sonrasında mali durumu etkileyen en önemli hususlar nafaka, çocuk desteği ve mal paylaşımı olacaktır. Hem manevi hem de maddi açıdan müvekkiline destek olan avukat daima daha fazla tercih edilir. Boşanma ekonomik yönden zorlu bir süreç olduğundan avukat ücretleri ve diğer hukuki masraflar göz ardı edilmemelidir.

Boşanma davalarında avukat ücretleri belirlenirken taban fiyatlar için baro tarafından o yıl için belirlenen ücret tarifesi dikkate alınır. Avukatlar bu fiyatlara bağlı kalmak kaydıyla fiyatlarda değişiklikler yapabilirler. Hizmet bedeli olarak kabul edilen bu ücret çoğunlukla dava sürecinin başlangıcında verilir. Davanın karmaşık olup olmaması ve avukatın saat ücreti toplam dava maliyetinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Ancak bu süreçte fiyatlar yüksek diye yanlış bir avukat seçme olasılığına karşı da dikkatli olmak gerekir. Aksi halde dava sürecini kaybetme ve daha fazla kayıpla atlatma olasılığı yüksek olacaktır.

Boşanma sürecinde dava masrafları birkaç kalemden meydana gelir. Bunlar arasında tebligat masrafları, harçlar ve diğer hukuki masraflar yer alır. Harçlar kısmında boşanma davası açarken ödenmesi gereken tutar bulunur. Türkiye’deki hukuk mevzuatına göre belirlenen bu harç miktarı her yıl belli bir oranda artış gösterir. 2024 yılı için boşanma davası harç miktarı 1135,70 TL civarındadır. Bu tutar içerisinde çeşitli sabit ücretler vardır. Diğer bir kalem olan tebligat masrafları ise davaya konu olan belgelerin taraflara gönderilmesini kapsar. Davayla ilgili diğer resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi için bu masrafların karşılanması gerekir. Tebligatlar normal, hızlı ve e-tebligat şeklinde yapılabilir. Bunlar için talep edilecek ücret birbirinden farklıdır. Elektronik tebligat en uygun fiyatlı işlem grubundadır. Davalardaki diğer hukuki masraflar kalemi ise tanık ifadeleri, ekspertiz raporları, çeviri hizmetleri ve diğer hukuki işlemlere ilişkin masrafları içerir. Bunlar ödenmediği takdirde süreç eksik kalacak ve sıkıntılar çıkacaktır.

Boşanma davasında her bir masraf öneme sahiptir. Bütün hukuki işlemler müvekkil adına avukat tarafından yapılacaktır. Daima müvekkilin hakları ve çıkarları avukat tarafından korunacaktır. Böylece zorlu olan boşanma süreci mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde atlatılmış olacaktır.

Davacılar davaya ilişkin har ve giderleri mahkeme veznesine peşin olarak yatırırlar. Mahkemeye yalnızca dilekçenin verilmesi davanın açılması için yeterli değildir. Eğer harç ve giderlerde eksiklik varsa hakim bunları tamamlaması için davacıya ek bir süre verir. Bu süre bitmesine rağmen giderler ve harçlar hala tamamlanmamış ise dava açılmamış sayılır. Toplam dava açma maliyeti ya davanın ne kadar açılacağı dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, davada dinlenecek tanık sayısı ve başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceği gibi ölçütlere göre farklılık gösterir. Eğer bunlardan biri ya da birkaçı varsa maliyetlerde artış görülebilir.

Dava sonunda ödenmesine karar verilen nafaka ve tazminatlar da toplam maliyetin belirlenmesinde dikkate alınabilir. Yoksulluk nafakası ve maddi tazminat taraflarca toptan ya da durumun gerekliliklerine göre irat şeklinde ödenebilir. Ancak manevi tazminat halinin irat biçiminde ödenmesine imkan yoktur. Eğer taraflardan biri ölürse ya da yeniden evlenirse irat şeklinde ödenmesine karar verilen nafaka ya da maddi tazminat kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Hakkaniyet ya da taraflardan birinin maddi durumunun değişmesi halinde irat miktarının artmasına ya da azalmasına karar verilebilir. İstem halinde hakim önceden irat şeklinde ödenmesine karar verdiği nafaka ya da maddi tazminatı ilerleyen yıllarda eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına göre ne miktarda ödeyeceğini düzenleyebilir.

Makalelerimiz

Aile ve Boşanma Hukukuna ilişlkin makalelerimizin bir listesi aşağıda sunulmuştur. Bu makalelere de göz gezdirebilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası

Sosyal Medya Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

Aile Hukukunda Boşanma Davasına Genel Bakış

Çocuğun Soyadı Davası 

Nafaka Türleri, Nafaka Davası

Nafaka Arttırım Davası

Çekişmeli Boşanma Davalarında Hukuki Süreç

Miras Nasıl Paylaştırılır ve Dava Yolu

Reddi Miras Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Hukuki Süreç