İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

iş kazası nedeniyle tazminat davası

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası 960 524 AdminAD24

İş kazası; işin yürütülmesinden meydana gelen, işçinin ruhen ve bedenen vücut bütünlüğüne zarar veren veya ölümüne neden olan kazalar iş kazası olarak adlandırılır. İş kazası neticesinde kaza geçiren işçinin iş kazası tazminat hakkı doğmuş olur. Bu nedenle işçi veya yakınları iş kazası nedeniyle işverenden maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

İş Kazası Tazminatı İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

 İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş kazası tazminat davalarında, yaralanma ve ölüm ile neticelenmesine göre değişen tazminat hakları vardır. Bunlar yaralanma neticesinde maddi tazminat talebi ile ölüm neticesinde maddi tazminat talepleridir.

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi

Yaralanma Neticesinde Maddi Tazminat

 • Tedavi masrafları
 • işçinin kalıcı sakatlığı olmadığı durumlarda; işçinin çalışmadığı döneme ait kazanç kaybı
 • İş kazası neticesinde iş göremezlik durumu oluşmuşsa, bundan kaynaklanan maddi kayıplar
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan maddi zararlar 

Ölüm Neticesinde Maddi Tazminat

 • Cenaze giderleri
 • İş kazası sonrasında ölüm hemen gerçekleşmemişse, tedavi masrafları ve çalışma gücü yitirilmesinden kaynaklanan zararlar
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu nedenle uğramış oldukları zararlar.

İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Talebi

İşkazası nedeniyle bedensel zarara uğranması veya ölüm halinde manevi tazminata hükmedilebilir.
Manevi tazminat, kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle üzüntü, elem keder duyması, kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle ödenmesi gereken tazminat türüdür. İş kazası nedeniyle işçi veya yakınlarında manevi zarar da meydana gelebilir. İşveren aleyhine açılmış olan davada maddi tazminat yanında manevi tazminat da talep edilebilir.
Manevi tazminat talep edilebilmesi için hukuka aykırı fiil, zarar ve fiil ile zarar arasında illiyet bağı aranır.
Hukukumuzda tazminata hükmedilebilmesi için kusur şartı aranmaktadır. Ancak manevi tazminat bu kuralın istisnasını oluşturur. Meydana gelen iş kazasında işverenin kusuru bulunmasa dahi mahkeme tarafından olayın şartları değerlendirilerek manevi tazminata hükmedilebilir.
Diğer bir husus ise işçi, iş kazası neticesinde malul kalmamış olsa bile manevi tazminat talebinde bulunmak mümkündür.

İş Kazası Nedeniyle İşçinin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi

Türk Borçlar Kanunu madde 56/F 2’ye göre; “Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”
İş kazası neticesinde işçide meydana gelen bedensel zararın ağır olması veya ölüm halinde işçinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilir. Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde Hâkim; manevi tazminata hükmedecektir.
Peki, eş ve / veya çocukların manevi tazminata başvurma şartları nelerdir? Eğer işçi, iş kazası neticesinde ölmüş ise mirasçılarının maddi ve manevi tazminat açma hakları zaten Türk Borçlar Kanunu gereğince mevcuttur. Fakat işçinin yalnızca cismani zarara uğraması halinde, yakınlarının bu zarar dolayısıyla hayat seyirleri değişir, kaza dolayısıyla psikolojileri bozulur ve benzer etkiler gözlenirse; yine manevi tazminat açma hakları söz konusu olacaktır. Nitekim manevi tazminat, olay karşısında kişilerin manevi kayıplarını gidermeye hizmet edecektir.
Nitekim, Yüksek Mahkeme bir kararında şu gerekçe ile eş ve çocukların manevi tazminat isteyebileceklerine hükmetmiştir: “Olay nedeniyle, doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan davacının, eş ve çocuklarının ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak zorunda kalmaları durumunda illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından Borçlar Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilirler.” denilmiştir.

İş Kazası Nedeniyle Şikâyet Süresi

İş kazası neticesinde ölüm gerçekleşmemişse şikâyet süresi 6 aydır.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Açma Süresi

İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, iş kazasının yaşandığı tarihten itibaren 10 yıldır.

Aslan & Duran Hukuk Bürosu

Aslan&Duran Hukuk Bürosu olarak, iş kazası tazminat davalarında uzman ve deneyimli kadromuz ile yanınızdayız. İş kazası tazminat hesaplama ve iş kazası tazminat dava dilekçesi gibi konularla birlikte söz konusu davalarda hızlı ve kesin çözümler üretmekteyiz. İş hukuku avukatı Ankara olarak ofisimiz titiz ve özenli çalışmaları ile müvekkillerinin memnuniyetini kazanmıştır. Söz konusu makaleye ilişkin hukuki yardım taleplerinizde ofisimizi arayarak ya da whatsapp hattımıza yazarak bize ulaşabilirsiniz.
Güncel makale ve paylaşımlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan da yapıyoruz. Bunun için instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz.https://www.youtube.com/watch?v=F3nS-qa3L94&t=1s