Emlak Vergisi Muafiyeti

emlak vergisi muafiyeti

Emlak Vergisi Muafiyeti

Emlak Vergisi Muafiyeti 960 524 AdminAD24

Emlak vergisi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda tanımlanan şartların yerinde olması halinde ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Bu yazımızda emlak vergisi muafiyeti, emlak vergisinin tanımı, muaf olduğu halde bir şekilde emlak vergisini ödemiş kişilerin emlak vergisi iadesi ile ilgili izleyeceği yollar ele alınacaktır. Ayrıca emlak vergisi iadesi dilekçe örneği de yine yazımızın son bölümünde ele alınacaktır.

Emlak Vergisi Nedir?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi; Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsa mülkleri için verilen bir vergi türüdür. Bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere ikiye ayrılan emlak vergisi, mülk sahipleri tarafından ödenir. Mülk sahibi yoksa arsa ya da binanın tahsis edildiği kişiler vergiyi ödemekle mükelleftir.

Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak tahakkuk servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni bir bina, arsa veya arazi edinilmesi durumunda satın alınan yıl içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Ancak tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanır.

Emlak Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanır?

Emlak vergisinden muaf olmak için emlak sahibinin hiçbir geliri olmaması en önemli şartlardan biridir. Bunun yanında geliri olmayan; emekli, dul, yetim, engelli, şehit ve gazi yakını ya da gaziler de emlak vergisi muafiyeti için başvuruda bulunabilir. Genel olarak özetlersek, aşağıdaki hususiyetlere sahip kişiler emlak vergisinden muaftır.

   

   • Emekli,
   • Dul,
   • Yetim,
   • Engelliler,
   • Şehit ve gazi yakını,
   • Gaziler

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  Emlak vergisinden muaftır. Ancak bu muafiyetinde aşağıda açıklandığı üzere belli şartları vardır. Öncelikle emlak vergisinden muaf olmak için kişinin başka bir gayrimenkulü olmamalı, gayrimenkulünü daimî ikamet etmek için kullanmalıdır. Ayrıca gayrimenkul genişliğinin 200 metrekareden az olması da gerekmektedir.

  Emeklilerin Vergi Muafiyetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

  Yukarıda saydığımız vasıflara sahip kişiler emlak vergisinden muaftır. Ancak emlak vergisi muafiyetinden tam olarak yararlanabilmek için aşağıdaki şartların da olması gerekmektedir. Emlak vergisi muafiyet şartları;

    • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
    • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimî olarak kullanılması gerekir. (Yazlık, Kışlık, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
    • Emeklilik gelirinin dışında hiçbir gelirinin olmaması gerekir.
    • Emekli oldukları yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler.
    • Emekli oldukları tarihi gösterir belge ile müracaat etmeleri gerekir.

   •  

   •  

   •  

   •  

   Hiçbir Geliri Olmayanların Vergi Muafiyetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

     • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
     • Hiçbir geliri ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamalıdır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamalıdır.
     • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimî olarak kullanılması gerekir. (Yazlık, Kışlık, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
     • Müracaat ettikleri yılı takip eden yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilirler.

    •  

    •  

    •  

    Gazi, Şehit, Dul ve Yetimlerin Vergi Muafiyetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

      • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)
      • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimî olarak kullanılması gerekir. (Yazlık, Kışlık, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
      • Şehit dul ve yetimi olduğuna dair belge ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.

     •  

     •  

     Engellilerin Vergi Muafiyetinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

     Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2′ yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)

       • Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimî olarak kullanılması gerekir. (Yazlık, Kışlık, işyeri vb. taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)
       • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan engelli olduğuna dair rapor veya engelli kimlik kartı ile birlikte belediyeye başvuru yapılması gerekir.

      •  

      Sahip olduğu tek konutu kiraya verecek veya işyeri olarak kullandıracak olanlar, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden kişiler, yılın tamamının değil belli bir bölümünün geçirildiği evlerin sahibi olan kişiler emlak vergisinden muaf olmazlar. Emlak vergisinden muafiyet yalnızca konutlar kapsamında olur.

      Emlak Vergisi İadesi

      Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıdığı halde bir şekilde bu vergiyi ödemiş olan kişiler, vergiyi ödedikleri tarihten itibaren beş yıl içinde Vergi Usulu Kanunu 120. maddesi uyarınca yersiz ödenen bu parayı geri alabilmektedir. Bu şekilde emlak vergisi iadesini geri almış olurlar.

      Peki emlak vergisi iadesi nasıl alınır? Emlak vergisi iadesi için gerekli evraklar nelerdir? Yazımızın devamında da bu konuya değinelim.

      Yersiz yere ödenen emlak vergisinin iade alınabilmesi için ilgilinin vergiye konu taşınmaz, arsa veya arazinin bulunduğu yerdeki belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne, emlak vergisinden muaf oldukları halde sehven yani yanılarak ödeme yaptıklarını bildirerek, düzeltme başvurusunda bulunmaları gerekir. Kişinin bu talebi doğrultusunda gerçekten de muafiyet koşulları sağlanmış ise talebin kabul edilerek iade yapılması mümkündür.

      Emlak Vergisi İadesi Dilekçe Örneği

      Emlak vergisini sehven ödedi iseniz, aşağıdaki dilekçe örneğini baz alarak, yukarıda bahsedildiği şekilde emlak vergisi iadesini isteyebilirsiniz.

      Tarih : …./…/….

                                   …………………….BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

           Emlak Vergisi Kanunu madde 8. Uyarınca, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen daimi olarak kullandığım meskenime sıfır oranlı emlak vergisinin uygulanmasını ve geçmiş dönemde emlak vergisi adı altında ödemiş olduğum bedellerin tarafıma iadesini talep ederim.

      TAŞINMAZIN(KONUTUN):

      Bina Vergisi Sicil No:………………………….
      Belediyenin Adı       :……………………
      Mahallesi                 :…………………..

      Cadde ve Sokağı     :……………..
      No:    :………….
      Pafta No                  : ………….                                         
      Ada No                    :  ………….                                   
      Parsel No                : ………….

      Adı  ve Soyadı
                                                                                                                                        (İmza)

      Sonuç

      Emlak vergisi iadesi veya emlak vergisi muafiyeti konusunda ofisimi avukatlarına danışabilirsiniz. Vergi hukuku alanında uzman kadromuz sizlere konu hakkında detaylı bilgi vereceklerdir. Bizlere ulaşmak için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

      Sosyal medya hesaplarımız her zaman güncel ve sizlere faydalı olacak bildirimler ile doldurulmaktadır. Bu nedenle haberdar olmak için bizi instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz.