Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediği veya alacağın şarta bağlı bulunduğu gibi bir nedeni icra dairesine bildirmesine ödeme emrine itiraz denir. İcrada bu itirazın nasıl yapılacağının bilinmesi hak kaybı yaşanmaması açısından çok önemlidir. Bu yazımızda itirazın şartları, ödeme emri geldiğinde izlenecek yollar, itiraz için gerekli şartlar ile itirazın nasıl ve ne kadar süre içerisinde yapılacağına dair bilgiler verilecektir.

Hangi Durumlarda Ödeme Emrine İtiraz Edilebilir?

Borçluyu ödeme emrine itiraz etmeye sevk eden nedenler çeşitli olabilir. Örneğin borçlunun hiçbir borcu yoktur, senet sahtedir, borç ödenmiştir, zamanaşımına uğramıştır, borcun vadesi gelmemiştir, icra dairesi yetkili değildir gibi. Borçlunun yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmesi halinde icra takibi kendiliğinden durur.

 • Alacağın hiç doğmamış olması.
 • Alacak senedinin sahte olması.
 • Alacak bilgisini doğuran sözleşmenin hükümsüz olması.
 • Borcun ödenmesi ya da zamanaşımına uğramış olması.
 • Alacak miktarının belirli olmaması.
 • Borçlunun konkordato nedeniyle borcun bir kısmını ödemek zorunda olmadığı haller.

Yalnızca borcu geciktirmek adına hiçbir itiraz sebebi olmaksızın ya da gerçek olmayan bir sebebe dayanılarak itiraz edilmesi halinde icra takibi durur. Fakat borçlu hakkında icra inkâr tazminatına, para cezasına ya da tazminat ve temerrüt faizine hükmedilebilir.

Ödeme Emri Geldiğinde Borçlu Ne Yapmalı, İtiraz İçin Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Gelen ödeme emrine karşı başvurulacak iki çeşit itiraz yolu bulunmaktadır. İmzaya itiraz ve borca itiraz.

İmzaya itiraz; adi senede dayanılarak yapılan bir icra takibinde, borçlunun bu adi senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle yaptığı itirazdır. Düzenleme ve onaylama şeklinde yapılan bir senet mevcut ise bu tarz senetlerin yalnızca sahteliği ileri sürülebilir. Bu tür bir sahtelik, sahtelik davası ile ileri sürülebilir.

Borçlunun imzaya itiraz ederken dikkat etmesi gereken husus, adi senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını itiraz ederken ayrıca ve açıkça bildirmek zorunda olmasıdır.

Örneğin ”Senet altındaki imzayı inkâr ediyorum”, ” imzaya itiraz ediyorum” gibi. Borçlu imzaya itirazı açıkça ve ayrıca bildirmezse adi senet altındaki imzayı kabul etmiş sayılır.

İmzaya itiraz dışındaki diğer bütün itirazlara, borca itiraz denir. Borçlunun yalnızca, ”İtiraz ediyorum” demesi yeterlidir. Borçlu itirazında bildirdiği sebeplerle bağlı olup, senet metninden anlaşılamayan borca itiraz sebeplerini ileri süremez.

Geçerli Bir İtiraz İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş olmalıdır.
 • Borçlu itiraz iradesini yani ödeme emrine itiraz etmek istediğini icra dairesine bildirmelidir.
 • Borçlu itiraz edebilme ehliyetine sahip olmalı yani takip talebi ve ödeme emrinde borçlu olarak gösterilmiş olmalıdır.
 • Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde itiraz etmelidir.
 • Borçlu, borcun tamamına değil de bir kısmına itiraz ederse, itiraz ettiği borç miktarını itirazında ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İtiraz süresi; ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gündür. Borçlu yedi gün içerisinde icra dairesine bildirimde bulunmak zorundadır. İcra dairesi yerine icra mahkemesine yapılan itiraz geçersiz olacaktır.

Hangi Mahkemede Dava Açılır?

İtiraz; kural olarak ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine yapılır. Ancak, borçlu takibin yapıldığı icra dairesinden başka bir icra dairesine de itirazını bildirebilir. İtiraz dilekçesinde borçlunun (veya vekilinin ya da yasal temsilcisinin ) imzası bulunur.

Ödeme Emrine İtirazda Hangi Harç Alınır?

Ödeme emrine itiraz eden borçludan başvurma harcı alınmaz. İtiraz etmiş olan borçlu, bu itirazından her zaman vazgeçebilir. İtiraz süresi yedi gündür.

Ödeme Emrine İtirazda 7 Gün Kaçırılırsa Ne Olur?

Gecikmiş itiraz olarak nitelendirilen istisnai durum dışında itiraz süresinin uzatılması mümkün değildir. Fakat bu imkân sayesinde borçlunun kusuru dışında, süresinde itiraz etmesine engel olan bir durumun varlığı halinde gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir. Borçlu, en geç paraya çevrilme işlemi bitene kadar bu yola başvurabilir. Gecikmiş itiraz icra mahkemesine yapılır, itirazda itiraz sebepleri ve borçlunun engelinin ve bunun delillerinin bildirilmesi zorunludur.

Borçlu itirazda bulunmasına engel olan durumun ortadan kalkması ve kendisinin itiraz edebilecek hale gelmesinden itibaren üç gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. Buna karşılık ödeme emri tebliğ usulsüz ise örneğin ödeme emri borçlunun komşusuna tebliğ edilmişse, bu halde gideceği yol normal itiraz yoludur.

Gecikmiş itiraz yoluna gitmeye gerek yoktur, usulsüz tebliğin öğrenildiği tarihten itibaren yedi günlük normal itiraz süresi başlar.

Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Sonucunda Ne Olur?

Usulüne uygun bir şekilde yapılan itiraz sonucunda icra takibi kendiliğinden durur. Yani itiraz hükümden düşürülünceye kadar, borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Gecikmiş itiraz durumu halinde, icra mahkemesinin borçlunun gecikmiş itiraz talebini kabul etmesi ile icra takibi durur.  Ödeme emrine itiraz eden borçlu mal beyanında bulunmak zorunda değildir.

Sonuç

Aslan&Duran Hukuk Ofisi olarak, icrada ödeme emrine itiraz ve sonrasında yaşanabilecek olası dava ve süreçte, icra hukukunda uzman avukat aracılığıyla müvekkillerimize destek vermekteyiz.

İcra Hukuku ile ilgili her konuda hak kaybı yaşamamak için tüm süreçlerin uzman bir icra avukatı tarafından takip edilmesinde yarar vardır.  Ofisimiz; bünyesinde bulunan Ankara icra avukatı konusunda uzman avukatlarla müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır.

Bizi twitter hesabımızdan takip ederek, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.