Muris Muvazası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

muris muvazaası

Muris Muvazası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Muris Muvazası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası 960 524 AdminAD24

Muris muvazaası davası (mirastan mal kaçırma), miras bırakanın tapulu taşınmazını mirasçılarından bir veya birkaçına devretmek istemesi üzerine satış yapmak suretiyle ortaya çıkan bir davadır. Bu yazımızda mirastan mal kaçırma konusu ile bu yönde doğabilecek tapu iptali ve tescil davasını kimler açabilir, muris muvazaası nasıl tespit edilir, paylaştırma, dava süresi gibi konular ele alınacaktır.

Mirastan Mal Kaçırma

Miras bırakan kişiler, bazı mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmaz malı, tapuda satış işlemi göstermek suretiyle bir ya da birkaç mirasçısına daha çok miras payı düşmesini sağlamaktadır.

Miras bırakan gerçekten tapulu taşınmazını mirasçılardan bir veya birkaçına devretmek istemektedir. Ancak esas olarak bağışlamak istediği taşınmazı tapuda satış işlemi yapmak suretiyle devir işlemini gerçekleştirmektedir. Anne, baba, dede miras bırakan her kimse bazı yörelerde erkek çocuğuna daha çok miras payı düşsün ya da başka bir nedenden çocuklarının bazılarına fazla miras payı düşsün düşüncesiyle yukarıda bahsedilen satış işlemini gerçekleştirmektedir. Eğer bu durumlardan herhangi birinden kaynaklı, sizden mal kaçırmak amacıyla, miras bırakan kişi taşınmazını satış göstererek başkasına devretmişse bu satış işlemi kesinlikle geçersizdir. Burada muris muvazaası davası söz konusu olmaktadır.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davasını Kimler Açabilir?

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarında saklı pay sahibi olsun olmasın hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açabilir. Bir mirasçı tek başına dava açabileceği gibi birkaç mirasçı bir araya gelerek dava açabilirler.

Hangi Durumlar Muris Muvazaası Olarak Değerlendirilebilir?

  • Babanın veya annenin miras malını mirasçılardan birine satması
  • Babanın veya annenin miras malını ikinci eşine satması
  • Babanın veya annenin miras malını eski eşin çocuklarına satması
  • Babanın veya annenin miras malını kız çocuklarından kaçırmak için erkek çocuğa satması

Muris Muvazaası Nasıl İspat Edilir?

Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere muris muvazaasının tespitinde aşağıda sayılan olgulardan yararlanılmasında zorunluluk vardır.

  • Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,
  • Yörenin toplumsal eğilimleri,
  • Olayların olağan akışı,
  • Miras bırakanın satışı yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
  • Taraflar ile miras bırakanın kişisel ilişkileri

Paylaştırma İradesi

Miras bırakan sağlığında taraflar arasında hakkaniyeti gözeterek tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa bu durumda muris muvazaasından söz edilemez.

Davada karşı taraf miras bırakanın asıl iradesinin paylaştırma olduğu yönünde bir iddiada bulunabilir. Bu durumda hâkim tarafından miras bırakandan mirasçılara intikal eden tüm mal ve haklar, bunların değerleri araştırılır, tanıklar dinlenir, tarafların sunduğu deliller de değerlendirilerek murisin asıl iradesinin ne olduğu açıklığa kavuşturulur.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Davası Açma Süresi

Muris muvazaası iddiasına dayalı davalar, terekeye karşı yapılan haksız fiil niteliğini taşıdığından herhangi bir zaman aşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Bu dava miras bırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Davasında Dava Masrafları

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davalarında, harçlar iptali istenen taşınmazın değerine göre belirlendiğinden, yani nispi nitelikli davalar olduğundan dava masrafları da buna göre değişmektedir.

Mirasla ilgili her konuda hak kaybı yaşamamak için tüm süreçlerin uzman bir miras avukatı tarafından takip edilmesinde yarar vardır. Aslan & Duran Hukuk ve Danışmanlık, bünyesinde bulunan Ankara’da Miras avukatı konusunda uzman avukatlarla müvekkillerinin hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır.