Uyarma Cezası – Memurlar Hakkında Uyarma Cezası ve İptali

uyarma cezası

Uyarma Cezası – Memurlar Hakkında Uyarma Cezası ve İptali

Uyarma Cezası – Memurlar Hakkında Uyarma Cezası ve İptali 960 524 Şerife Duran

Uyarma cezası; “memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi” olarak tanımlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 1/A bendinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda Memurlar hakkında verilecek disiplin cezaları serimizin ilk bölümü olan uyarma cezası detaylı olarak ele alınacaktır.

Uyarma Cezası Nedir?

Uyarma cezası, memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Uyarma Cezası Hangi Hallerde Verilir?

Uyarma cezası aşağıda sayılan hallerde verilir.

   

   • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmemesi, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

   • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

   • Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

   • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

   • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

   • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

   • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

   • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

  Gibi hallerde memur kişiler disiplin cezalarının bir türü olan uyarma cezası ile karşılaşır.

  Uyarma Cezası Verme Yetkisi Kimdedir?

    

    • Disiplin amirleri yetkilidir.

    • Disiplin amirleri; uyarma cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren on beş gün içinde vermek zorundadır.

   Uyarma Cezasına İtiraz Nereye Yapılır?

     

     • Disiplin Kurullarına yapılır.

     • İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

    Uyarma Cezasına İtirazda Süre Ne Kadardır?

    Kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde disiplin cezasına itiraz etmek gerekir.

    Uyarma Cezasında İptal Nedenleri Nelerdir?

      

      • Maddede belirtilen fiil ile cezanın örtüşmemesi,

      • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmaması,

      • Fiil ve halin öğrenilmesinden sonra 2 yıl içinde ceza verilmemesi,

      • Cezanın memurun disiplin amiri dışında biri tarafından verilmesi,

      • Disiplin soruşturmasını yapan ile ceza veren kişilerin aynı olması,

      • Savunma hakkı verilmemesi veya 7 günden az savunma hakkı verilmesi,

      • Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmaması,

     Disiplin cezalarının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

     Disiplin Soruşturmasına Ne Zaman Başlanmalıdır?

     Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

     Uyarma Cezasının Silinme Süresi Ne Kadardır?

     5 yıldırİlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep atamaya yetkili amir tarafından yerine getirilir.

     Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

     Uyarma Cezasında Memurun Kendisini Savunma Hakkı

     Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

     Aslan & Duran Hukuk Bürosu

     Aslan & Duran hukuk bürosu olarak; memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin hukuki konularda yanınızdayız. Ankara idare avukatı olarak uzman ve tecrübeli ekibimiz hizmet vermekteyiz. Uyarma cezası konusunda bir uyuşmazlık ile karşı karşıya iseniz bize +90 552 846 94 30 numaralı whatsapp hattımızdan yazabilirsiniz.

     Şerife Duran

     Avukat Şerife DURAN, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi’nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nde hakimlik görevinden sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapan DURAN, doktora öğrencisi olup evli ve 3 çocuk annesidir.

     All stories by:Şerife Duran