Tazminat Hukuku
Aslan & Duran Hukuk Bürosu
  • Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Malpraktis (Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan) Tazminat Davası
  • Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Boşanma Davası ile Birlikte Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davası
  • Tazminat Hukukuna İlişkin Danışmanlık